Kết quả tìm kiếm
STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm tiến hành Cấp quản lý Lĩnh vực
1 Đề tài: Nhân giống cây hoa Dã Yên Thảo (Petunia hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô Đang tiến hành 2013 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
2 Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nghiên cứu trường hợp cây bưởi da xanh) Đã đăng ký 2009 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
3 Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm nuôi hầu thương phẩm từ con giống đơn chất lượng cao tại cửa sông huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
4 Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học xã hội
5 Dự án: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GolbalGap cho sản phẩm Chôm chôm Chợ Lách - Bến Tre Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
6 Đề tài: Triển khai thực nghiệm các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
7 Đề tài: Phổ cập kiến thức y học cổ truyền trong phòng và điều trị các bệnh thông thường tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre từ năm 2008-2010 Đã đăng ký 2008 Tỉnh Khoa học y dược
8 Đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống cây xanh thành phố Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học xã hội
9 Đề tài: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học xã hội
10 Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm nuôi thuần dưỡng nghêu cám thành nghêu giống trong ao ở Ba Tri Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
11 Đề tài: Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép đối với năng suất, phẩm chất cây có múi đang trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2003 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
12 Đề tài: Sự hình thành và phát triển nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng Cái Mơn Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học xã hội
13 Đề tài: Khảo sát xây dựng cơ sở khoa học để xác định vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của tỉnh Bến Tre đến năm 2015 Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
14 Dự án: Hỗ trợ mô hình cấp nước sinh hoạt hộ gia đình tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm Đã đăng ký 2011 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
15 Đề tài: Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng Chôm chôm ứng với các điều kiện xử lý khác nhau sau thu hoạch tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
16 Dự án: Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà công sở Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
17 Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khôi phục và đầu tư thâm canh tăng năng suất vườn dừa trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2008 Bộ Khoa học nông nghiệp
18 Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố và đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý con loài Vọp Geloina coaxans (Gmelin, 1971) ở Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
19 Dự án: Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm ăn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Bộ Khoa học nông nghiệp
20 Đề tài: Điều tra hiện trạng phông gamma môi trường (chiếu ngoài), hoạt độ các nhân phóng xạ trong môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ứng dụng công nghệ bản đồ kỹ thuật số trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học tự nhiên
21 Đề tài: Nghiên cứu đánh giá sức chịu tải và phân vùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Ba Lai tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học tự nhiên
22 Đề tài: Nghiên cứu mật hoa dừa để sản xuất rượu vang và nước giải khát Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
23 Đề tài: Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển của vẹm sông sống bám trên ốc gạo trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
24 Đề tài: Khảo nghiệm ngưỡng chịu mặn của các dòng cacao tại Bến Tre Đã đăng ký 2008 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
25 Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của mặn đến trạng thái dinh dưỡng khoáng và năng suất một số cây ăn trái chủ lực (măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh) tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2008 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
26 Đề tài: Giải pháp và chính sách phát triển ngành kinh tế thế mạnh và tiềm năng tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học xã hội
27 Dự án: Xây dựng mô hình phòng, ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học xã hội
28 Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2010 Tỉnh Khoa học xã hội
29 Đề tài: Tuyển chọn giống lúa chịu mặn thích nghi vùng canh tác lúa chịu ảnh hưởng mặn ven biển Đồng bằng sông Cửu Long Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
30 Đề tài: Công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học xã hội
31 Đề tài: Marketing địa phương tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2012 Tỉnh Khoa học xã hội
32 Dự án: Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống trong trường học bằng công nghệ nano Đã đăng ký 2012 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
33 Đề tài: Ảnh hưởng của phân hữu cơ sản xuất từ mụn dừa đến việc cải tạo đất trên cây rau màu (dưa leo, xà lách) ở đất giồng cát huyện Ba Tri Đã đăng ký 2012 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
34 Dự án: Xây dựng mô hình nâng cao năng lực quản lý bệnh chổi rồng trên cây Nhãn và cây Chôm chôm huyện Chợ Lách Đã đăng ký 2012 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
35 Đề tài: Du nhập và nuôi thích nghi gà Đông Tảo tại Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
36 Dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2012 Quốc gia Khoa học xã hội
37 Dự án: Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopoae ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng nấm xanh Metarhizium anisopoae trừ rầy nâu hại lúa tại 4 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giống Trôm tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
38 Đề tài: Nhân giống cây chuối tiêu (Musa Basloo Sied. EtZuce) bằng phương pháp nuôi cấy mô Đã đăng ký 2012 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
39 Dự án: Xây dựng mô hình khắc phục hiện tượng sượng trái sầu riêng trên địa bàn huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
40 Dự án: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn UTZ CERTIFIED cho sản phẩm Cacao trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
41 Dự án: Phát triển sản xuất giá thể và phân bón hữu cơ sinh học từ mụn xơ dừa Đã đăng ký 2010 Bộ Khoa học nông nghiệp
42 Đề tài: Vấn đề chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp Đã đăng ký 2009 Tỉnh Khoa học xã hội
43 Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả phương pháp sử dụng Propofol có kiểm soát nồng độ đích trên bệnh nhân tăng áp lực nội sọ do chấn thương sọ não nặng Đã ứng dụng 2012 Tỉnh Khoa học y dược
44 Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị và hoàn chỉnh quy trình phân loại rác đã qua phân hủy tại bãi rác Phú Hưng - Thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2012 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
45 Đề tài: Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Anadara granosa (Linnaeus, 1758) và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
46 Đề tài: So sánh con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Red Angus, Lai Sind trên đàn bò nền địa phương và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Tri Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
47 Dự án: Nâng cao chất lượng điểm du lịch tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học xã hội
48 Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm ngư cụ khai thác mực bằng câu vàng Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
49 Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống quản lý chăn nuôi heo đạt quy trình được chứng nhận VietGAHP tại Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
50 Đề tài: Nghiên cứu đánh giá diễn biến môi trường khu vực nuôi tôm thẻ chân trắng và đề xuất mô hình chuyển đổi canh tác hợp lý khắc phục hậu quả trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
51 Đề tài: Điều tra dự báo nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
52 Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
53 Đề tài: Đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn MSC và đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn nguồn lợi nghêu giống ở vùng biển ven bờ tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
54 Đề tài: Nghiên cứu chế tạo máy tách vỏ trái dừa năng suất 800 - 1000 trái/giờ Đang tiến hành 2014 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
55 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ xử lý mới trước và sau thu hoạch vào cải thiện chất lượng và nâng cao khả năng bảo quản cho quả nhãn và quả măng cụt Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
56 Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
57 Đề tài: Khảo sát, chọn lọc và xây dựng vườn cây đầu dòng cây ăn trái đặc sản phục vụ sản xuất Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
58 Đề tài: Triển khai thử nghiệm mô hình khắc phục hiện tượng dừa không mang trái (dừa treo), cải thiện năng suất dừa lấy dầu tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
59 Đề tài: Đánh giá tính thích nghi, năng suất, phẩm chất hạt và tình hình sâu bệnh hại trên các giống/dòng ca cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
60 Đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân và giải pháp phòng trừ bệnh vàng lá, nứt và thối rễ trên vườn ươm và vườn thương phẩm cây có múi tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
61 Đề tài: Nghiên cứu quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
62 Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu Linh Chi từ rượu nền truyền thống Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
63 Đề tài: Nâng cao năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học xã hội
64 Đề tài: Thực trạng và giải pháp phòng, chống bạo lực học đường tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học xã hội
65 Đề tài: Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2014 Tỉnh Khoa học xã hội
66 Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học xã hội
67 Đề tài: Đánh giá khả năng tham gia của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện mô hình sản xuất, tiêu thụ dừa trái theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học xã hội
68 Đề tài: Nghiên cứu đa dạng hóa việc sử dụng bùn thải ao nuôi cá tra tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
69 Đề tài: Trồng thử nghiệm Gừng cao sản trong bao trên cơ chất bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm Đã đăng ký 2014 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
70 Đề tài: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm men bánh mì tại Bến Tre Đã đăng ký 2014 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
71 Đề tài: Trồng thử nghiệm Thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát Đã đăng ký 2014 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
72 Đề tài: Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây hoa Chuông (Sinningia speciosa) Đã đăng ký 2014 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
73 Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Gấc phục vụ cho sản xuất dược liệu trên đất giồng tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
74 Dự án: Xây dựng Trạm Thông tin khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng (Trạm Thông tin Cộng đồng) góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu Đã đăng ký 2012 Quốc gia Khoa học xã hội
75 Đề tài: Thử nghiệm nhân giống và xác định cơ chất, dinh dưỡng cùng các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm Hầu thủ tại Bến Tre Đã đăng ký 2014 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
76 Dự án: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GlobalGAP cho sản phẩm bưởi da xanh thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2012 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
77 Đề tài: Đề xuất giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2013 Đã ứng dụng 2012 Tỉnh Khoa học xã hội
78 Đề tài: Phổ cập Y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc một số bệnh mãn tính không lây cho người dân tỉnh Bến Tre năm 2014 -2016 Đã đăng ký 2014 Tỉnh Khoa học y dược
79 Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae trên một số sâu hại cây cải xanh Đã đăng ký 2014 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
80 Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hạn chế dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (EMS/AHPNS) tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
81 Đề tài: Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng thử nghiệm nấm cao cấp: Kim châm, Ngọc châm trên cơ chất bã mía và bã mía phối trộn Đã ứng dụng 2011 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
82 Đề tài: Sử dụng phân hữu cơ để cải thiện chất lượng đất nâng cao năng suất, phẩm chất trái cây măng cụt và chôm chôm tại huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2012 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
83 Đề tài: Nhân rộng mô hình nuôi hàu thương phẩm từ con giống đơn (Crassotrea angulata) chất lượng cao tại các huyện ven biển thuộc tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
84 Đề tài: Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả can thiệp phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học y dược
85 Đề tài: Nghiên cứu phát triển vật liệu composit được gia cường bằng các sản phẩm từ chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hàng ngày Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
86 Đề tài: Đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
87 Đề tài: Nghiên cứu phát triển thị trường Bưởi da xanh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
88 Đề tài: Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
89 Đề tài: Nghiên cứu chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
90 Đề tài: Đánh giá, dự báo khả năng cung cầu nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội tiêu và xuất khẩu Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
91 Đề tài: Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với Bọ vòi voi, Diocalandra Frumenti (Coleoptera: Curculionidae) và sâu đục trái , Tirathaba Sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
92 Đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị cắt, tách gáo và làm sạch vỏ nâu cơm dừa Đang tiến hành 2015 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
93 Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
94 Dự án: Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2012 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
95 Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng một số giải pháp xử lý chất thải và giảm mùi hôi trong chăn nuôi heo tại Bến Tre Đã đăng ký 2013 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
96 Đề tài: Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ đốt và mô hình xử lý ô nhiễm từ khói lò than thiêu kết Đã đăng ký 2011 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
97 Dự án: Xây dựng mô hình quản lý và phát triển 2 nhãn hiệu tập thể cá khô, tôm khô An Thủy và Cá khô Bình Thắng Đang tiến hành 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
98 Dự án: Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng Rượu Phú Lễ dùng cho sản phẩm rượu ở làng nghề truyền thống sản xuất rượu xã Phú Lễ huyện Ba Tri, Bến Tre Đang tiến hành 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
99 Dự án: Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Bò Ba Tri dùng cho sản phẩm con bò ở huyện Ba Tri, Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học xã hội
100 Đề tài: Khảo sát tỷ lệ đạm niệu vi lượng dương tính và các yếu tố ảnh hưởng; đánh giá hiệu quả của thuốc Losartan lên sự thay đổi đạm niệu vi lượng trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát được điều trị tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học y dược
101 Dự án: Chuyển giao công nghệ nuôi cấy mô cây hoa Hồng Môn Đã đăng ký 2015 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
102 Đề tài: Nghiên cứu nhân giống cây hoa Thược Dược (Daglia Hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô Đã đăng ký 2015 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
103 Đề tài: Nhân giống cây cúc Mâm Xôi bằng phương pháp nuôi cấy In vitro Đã đăng ký 2015 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
104 Dự án: Ứng dụng xây dựng mô hình tiến bộ kỹ thuật trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh trụ đứng tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
105 Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng thử nghiệm cây cà chua Picota tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
106 Dự án: Đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (từ dự án cây có múi JICA) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2015 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
107 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống sò huyết nhân tạo tại Bến Tre Đang tiến hành 2015 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
108 Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý "Bến Tre" dùng cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2016 Tỉnh Khoa học xã hội
109 Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng quy trình sản xuất chả cá sạch, không phụ gia từ một số loài cá biển tại Bến Tre theo công nghệ Nhật Bản Đang tiến hành 2016 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
110 Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2016 Tỉnh Khoa học xã hội
111 Đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá khả năng sử dụng và phục hồi vùng đất bị mặn do nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Đề xuất các hướng canh tác hợp lý Đang tiến hành 2016 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
112 Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm ứng phó, giảm thiểu đối với các công trình hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
113 Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa Đã đăng ký 2017 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
114 Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và chế tạo các thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
115 Đề tài: Nghiên cứu phát triển và chuẩn hóa hệ thống quan trắc sinh học cho hệ thống sông ngòi tỉnh bến Tre phục vụ công tác quản lý môi trường nước Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
116 Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
117 Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2017 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
118 Đề tài: Xây dựng bộ sưu tập số về cây dừa Bến Tre Đã đăng ký 2017 Cơ sở Khoa học xã hội
119 Đề tài: Cải tiến quy trình nhân sinh khối một số loài tảo làm thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
120 Đề tài: Thử nghiệm nuôi trồng nấm Trân Châu (A. grocybe aegerita. Sing) Đã đăng ký 2013 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
121 Đề tài: Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học xã hội
122 Đề tài: Điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín dưới màn tăng sáng Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học y dược
123 Đề tài: Đánh giá thực trạng của nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học nhân văn
124 Đề tài: Nghiên cứu chế biến khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men (Fermented Total Mixed Ration-FRMR) cho bò thịt từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
125 Đề tài: Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
126 Đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
127 Dự án: Dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
128 Đề tài: Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với loại hình homestay kiểu mới tại Bến Tre Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học nhân văn
129 Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu giống và nuôi hàu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
130 Đề tài: Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động đường bờ biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng và đề xuất các giải pháp phát triển bãi bồi thân thiện với môi trường Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
131 Đề tài: Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học tự nhiên
132 Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác Tôm – Lúa huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
133 Đề tài: Đánh giá hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm thủy sản sau khai thác và đề xuất giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch trên tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
134 Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
135 Đề tài: Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Bộ Khoa học xã hội
136 Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
137 Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học xã hội
138 Đề tài: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đang tiến hành 2018 Tỉnh Khoa học xã hội
139 Đề tài: Đề xuất giải pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Tỉnh Khoa học xã hội
140 Đề tài: Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Tỉnh Khoa học xã hội
141 Đề tài: Xây dựng mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên hoa giấy vào mùa mưa Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
142 Đề tài: Nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên bò do vi khuẩn gây ra và xây dựng phác đồ điều trị tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
143 Đề tài: Nghiên cứu giải pháp xây dựng thương hiệu làm công cụ Marketing các sản phẩm chủ lực và du lịch tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh Khoa học xã hội
144 Đề tài: Xây dựng và ứng dụng các giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm: bưởi da xanh, dừa xiêm xanh, chôm chôm, nhãn và hoa kiểng của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
145 Đề tài: Xây dựng và ứng dụng các giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm heo, bò và tôm biển của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Tỉnh Khoa học kỹ thuật và công nghệ
146 Đề tài: Nghiên cứu mức độ hòa nhập cộng đồng và các yếu tố liên quan của người bệnh tâm thần phân liệt đang quản lý điều trị tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Cơ sở Khoa học y dược
147 Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống chuối sáp nghệ (Musa Sp) bằng phương pháp nuôi cấy mô Đang tiến hành 2019 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
148 Đề tài: Nghiên cứu quy trình chăm sóc cây giống Bưởi Da Xanh và Chôm chôm trong điều kiện hạn hán xâm nhập mặn Đang tiến hành 2019 Cơ sở Khoa học nông nghiệp
149 Đề tài: Xây dựng mô hình xử lý khói thải đạt chuẩn môi trường trong sản xuất than thiêu kết tại huyện Giồng Trôm Đang tiến hành 2019 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
150 Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch huyện Châu Thành Đang tiến hành 2019 Cơ sở Khoa học nhân văn
151 Đề tài: Sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Cơ sở Khoa học kỹ thuật và công nghệ
152 Dự án: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận VietGAP cho vùng lúa xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2016 Tỉnh Khoa học nông nghiệp
153 Đề tài: Đánh giá thực trạng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tái cơ cấu nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre. Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đang tiến hành 2019 Tỉnh Khoa học nông nghiệp