Đề tài: Ảnh hưởng của phân hữu cơ sản xuất từ mụn dừa đến việc cải tạo đất trên cây rau màu (dưa leo, xà lách) ở đất giồng cát huyện Ba Tri

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nghiên cứu Ứng dụng

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753827522.

• Kinh phí thực hiện: 99,51 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Lê Quang Vinh

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753814597.

* Người tham gia

- Lê Quang Vinh, Kỹ sư.

- Trương Minh Tú, Cử nhân.

- Nguyễn Ngọc Thạch, Kỹ sư.

- Nguyễn Phước Dương, Kỹ sư.

- Lê Thị Huỳnh Hoa, Kỹ sư.

- Nguyễn Thị Kim Duyên, Trung cấp.

- Nguyễn Thị Huế Châu, Trung cấp.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ sản xuất từ mụn dừa đối với đặc tính lý, hóa, sinh học của đất giồng cát sau ba vụ canh tác.

- Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ sản xuất từ mụn dừa đối với năng suất cây rau màu (xà lách, dưa leo) trồng trên vùng đất giồng cát nghèo dinh dưỡng thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

- Nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng phân hữu cơ sản xuất từ mục xơ dừa vì một nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thử nghiệm trên đối tượng cây xà lách

- Thử nghiệm trên đối tượng cây dưa leo

- Lấy mẫu và phân tích mẫu đất.

• Kết quả thực hiện:

Theo hộ nông dân tham gia trồng khảo nghiệm cho biết: Sử dụng phân hóa học làm đất bạc màu, áp lực sâu bệnh ngày càng gia tăng, chi phí đầu tư phân hóa học sử dụng cho cây rất cao. Trong khi đó, phân hữu cơ cho hiệu quả tốt, có thể nói tương đương phân hóa học, năng suất thương phẩm cao, chất lượng sản phẩm không tồn dư nitrate. Đến thời điểm thu hoạch, lá cây vẫn còn xanh, điều đó chứng tỏ cây vẫn còn chất dinh dưỡng nuôi lá. Chi phí đầu tư thấp. Các hộ trồng khảo nghiệm cũng đề nghị nhân rộng sử dụng phân hữu cơ trong thời gian tới.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2013

• Mã số kho: 37/KQNC