Dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường 3, TP  Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753827358

• Kinh phí thực hiện: 534,85 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Tôn Thất Hạnh.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0918262617

- Email: hanhtonthat2005@yahoo.com

* Người tham gia

- Tôn Thất Hạnh, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Thanh Tùng, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Trần Cao Tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Văn Bảy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Cao Đẳng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Vũ Kha, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre.

- Bùi Ngọc Diễm, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Thái Huy, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung:
+ Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người tiêu dùng ở tỉnh Bến Tre về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ làm giảm thiểu tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
+ Hỗ trợ và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ nhằm xác lập và bảo vệ cho các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường nhằm củng cố uy tín tạo thành các thương hiệu mạnh đối với một số sản phẩm của tỉnh nhà.
- Mục tiêu cụ thể :
+ Thực hiện, tuyên truyền 24 chương trình truyền hình, gồm:
24 bản tin liên quan sở hữu trí tuệ ở địa phương;
4 phóng sự truyên truyền về sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
4 buổi tọa đàm truyền hình, giao lưu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp tại Bến Tre với các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
Phát sóng 24 tiểu phẩm tình huống (6 tiểu phẩm thực tiễn của Bến tre và 18 tiểu phẩm trích từ cơ sở dữ liệu “Chấp cánh thương hiệu”);
24 lượt Hỏi - Đáp pháp luật sở hữu trí tuệ trên truyền hình;

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Chương trình phát sóng trên truyền hình

- Nội dung Hỏi-Đáp trên bản tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

- Tờ rơi tuyên truyền nội dung và thời điểm phát sóng của Chương trình "Sở hữu trí tuệ và cuộc sống".

• Kết quả thực hiện:

Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh Bến Tre về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, góp phần làm giảm thiểu tình trạng vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở địa phương, nâng cao kiến thức, vị thế, vai trò cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong tỉnh Bến Tre phát triển mạnh hơn trong những năm tiếp theo.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2012 đến tháng 03/2013

• Mã số kho: 42/KQNC