Đề tài: So sánh con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Red Angus, Lai Sind trên đàn bò nền địa phương và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Tri

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre

- Thủ trưởng: Trần Thanh Tâm.

- Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0918307090

• Kinh phí thực hiện: 379,07 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Trung.

- Trình độ học vấn: Bác sĩ Thú y.

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Điện thoại: 0918101151.

- Email: trung.nguyenquoc92@gmail.com.

* Người tham gia

- Nguyễn Văn Chấn - Kỹ sư chăn nuôi - Trung tâm Nông nghiệp ƯD CNC.

- Trần Thanh Tâm - Kỹ sư trồng trọt - Trung tâm Nông nghiệp ƯD CNC.

- Nguyễn Quốc Trung - Bác sĩ Thú y - Trung tâm Nông nghiệp ƯD CNC.

- Nguyễn Thị Biết - Bác sĩ Thú y - Trung tâm Nông nghiệp ƯD CNC.

- Nguyễn Thị Kim Ngân - Bác sĩ Thú y - Trung tâm Nông nghiệp ƯD CNC.

- Ngô Chí Thành - Kỹ sư chăn nuôi - Trung tâm Nông nghiệp ƯD CNC.

- Nguyễn Khắc Hân - CN Quản trị kinh doanh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Tạo giống bò thịt phù hợp với điều kiện tự nhiên của Bến Tre. Hình thành và phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Lai và đánh giá con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Angus và bò lai Sind trên đàn bò cái địa phương.
+ Xây dựng 3 mô hình chăn nuôi bò thịt (01 trang trại và 02 ở nông hộ chăn nuôi bò).

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Lai và đánh giá con lai giữa các giống bò

• Kết quả thực hiện:

- Đề tài đã góp phần cho việc phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tại Ba Tri và nhân rộng ra toàn tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định và bền vững cho người chăn nuôi.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2014.

• Mã số kho: 46/KQNC