Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống quản lý chăn nuôi heo đạt quy trình được chứng nhận VietGAHP tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.

- Địa chỉ: Số CC15, đường số 12, Lô 49, KĐT mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 07103919689.

- Email: info@quafishvietnam.com.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Hoàng Bá Nghị.

- Học vị: Kỹ sư.

- Chức vụ: Giám đốc công ty.

- Điện thoại: 07103919689.

* Người tham gia

- Hoàng Bá Nghị - Giám đốc Công ty AQUAFISH.
- Phạm Văn Đồng - P.Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Bến Tre.
- Đỗ Đức Khơ - Phòng kỹ thuật Sở NN&PTNT Bến Tre.
- Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng NN&PTNT Bến Tre.
- Nguyễn Cẩm Linh - Thạch sỹ thú y, Trạm thú y Tam Bình Vĩnh Long.
- Nguyễn Xuân Lãm - TT Ứng dụng Tiến bộ KHCN Bến Tre.
- Mai Thị Kiều Tiên - Thỷ quỹ, văn thư, thư ký dự án.
- Lê Thanh Khải - Công ty AQUAFISH.
- Lê Đình Sinh - Công ty AQUAFISH.
- Nguyễn Duy Hùng - Công ty AQUAFISH.
- Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Công ty AQUAFISH.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Một mô hình của Tổ Hợp Tác/Hợp Tác Xã (THT/HTX) bao gồm 12 trang trại và 05 trang trại chăn nuôi heo thịt được chứng nhận VietGAP tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
- Nâng cao năng lực nhận thức cho cán bộ quản lý ngành chăn nuôi tại địa phương, chủ trang trại và công nhân về thực hành chăn nuôi tốt theo  quy trình VietGAHP.
- Liên kết các trang trại chăn nuôi heo thành lập “THT/HTX nuôi heo  Mỏ Cày”. 
- Chuyển giao công nghệ cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Bến Tre là đơn vị nòng cốt để nhân rộng mô hình cho toàn tỉnh Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thành lập ban quản lý dự án.
- Kết hợp với địa phương vận động các chủ trang trại chăn nuôi heo  trong huyện thành lập một “Tổ hợp tác nuôi heo  Mỏ Cày” gồm 12 trang trại và xây dựng quy chế hoạt động của THT/HTX. Ban QLDA kết hợp với địa phương tiến hành họp với các trang trại để tuyên truyền về những lợi ích.
-Điều tra, khảo sát hiện trạng 12 trang trại chăn nuôi heo thịt trong huyện Mỏ Cày  tỉnh Bến Tre nhằm đánh giá thiếu hụt so với quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP để có được báo cáo đầy đủ tổng thể về hiện trạng trang trại chăn nuôi tham gia dự án.
- Chọn ra 5 trang trại chăn nuôi phù hợp với các tiêu chí chọn trang trại và ký hợp đồng với các trại này.
- Triển khai dự án.
Tiến hành đánh giá chứng nhận

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
- Giấy chứng nhận VietGAP cho 05 mô hình trong THT/HTX áp dụng "Quy trình thực hành chăn nuôi heo an toàn tại Việt Nam" (VietGAP). - Giấy chứng nhận VietGAP do tổ chức chứng nhận được Bộ Nông nghiệp và PTNT (Cục chăn nuôi) chỉ định.
- Sản phẩm thịt heo an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường. - 1 phiếu kết quả kiểm nghiệm.
- 5 trang trại được nâng cấp về cơ sở vật chất và nâng cao năng lực hoạt động.

- 1 giấy chứng nhận VietGAP.

- 1 danh sách tham quan và học hỏi do THT/HTX tại các trang trại chăn nuôi tiên tiến hoặc đã chứng nhận VietGAP, tham quan nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN...

- 7-9 trang trại được nâng cao năng lực hoạt động.  - 1 danh sách tham quan và học hỏi do THT/HTX tại các trang trại chăn nuôi tiên tiến, tham quan nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN...
- Công nhân tiên tiến của 5 trang trại có ý thức về kỷ luật, có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chăn nuôi heo quy trình VietGAP. - 1 giấy chứng nhận VietGAP.
- Công nhân tiên tiến của 7-9 trang trại có ý thức về kỷ luật, có ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm. - 1 danh sách đào tạo tập huấn.
- Cán bộ ban QLDA, các chủ trang trại được nâng cao năng lực, có khả năng đánh giá nội bộ. - Danh sách tham dự khóa đào tạo.
- 20 cán bộ quản lý địa phương và chủ trại được nâng cao năng lực giảng viên, chuyên gia tư vấn về quy trình chăn nuôi heo an toàn tại Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ dự án hướng dẫn các trang trại ghi hép và nhân rộng mô hình.

- 1 danh sách đào tạo ToT VietGAHP.

- 15-20 giấy chứng chỉ đào tạo hoặc chứng chỉ tham gia.

- 1 danh sách hội thảo nhân rộng mô hình

- Liên kết các trang trại thành lập một "THT/HTX nuôi heo Mỏ Cày".

- Quyết định thành lập THT/HTX.

- Quy chế hoạt động của THT/HTX.

- Một báo cáo tổng kết dự án.

- 1 bản thuyết minh dự án.

- 1 bản báo cáo tổng kết dự án.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016