Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống quản lý chăn nuôi heo đạt quy trình được chứng nhận VietGAHP tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.

- Địa chỉ: Số CC15, đường số 12, Lô 49, KĐT mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 07103919689.

- Email: info@quafishvietnam.com.

• Kinh phí thực hiện: 12.020,47 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Hoàng Bá Nghị.

- Học vị: Kỹ sư.

- Chức vụ: Giám đốc công ty.

- Điện thoại: 07103919689.

* Người tham gia

- KS Hoàng Bá Nghị - Giám đốc Công ty AQUAFISH.

- KS Lê Điền Nguyên - Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.
- CN Phạm Văn Đồng - P.Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Bến Tre.

- KS Nguyễn Duy Hùng - Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.

- Nguyễn Xuân Lãm - TT Ứng dụng Tiến bộ KHCN Bến Tre.

- Nguyễn Văn Bé- Chi cục phó, Chi cục thú y Bến Tre.

- Nguyễn Văn Bé Chính - Tổ trưởng THT nuôi heo Mỏ Cày

- Mai Thị Kiều Tiên - Thỷ quỹ, văn thư, thư ký dự án.

- Lê Thanh Khải - Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.
- Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Công ty TNHH Công nghệ AQUAFISH.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng mô hình THT bao gồm 12 trang trại, trong đó chọn 05 trang trại chăn nuôi heo thịt tốt nhất để thực hiện mô hình theo chuẩn VietGAHP (với tổng đàn heo 3.000 con)
- Nâng cao năng lưc nhận thức cho cán bộ quản lý ngành chăn nuôi tại đia phương, chủ trang trại và công nhân về thực hành chăn nuôi tốt theo quy trình VietGAHP.
- Liên kết các nông hộ chăn nuôi heo thành lâp “THT nuôi heo Mỏ Cày”
- Chuyển giao công nghệ cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Bến Tre là đơn vị nòng cốt để nhân rộng mô hình cho toàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thành lập ban quản lý dự án.
- Kết hợp với địa phương vận động các chủ trang trại chăn nuôi heo  trong huyện thành lập một “Tổ hợp tác nuôi heo  Mỏ Cày” gồm 12 trang trại và xây dựng quy chế hoạt động của THT/HTX. Ban QLDA kết hợp với địa phương tiến hành họp với các trang trại để tuyên truyền về những lợi ích.
-Điều tra, khảo sát hiện trạng 12 trang trại chăn nuôi heo thịt trong huyện Mỏ Cày  tỉnh Bến Tre nhằm đánh giá thiếu hụt so với quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP để có được báo cáo đầy đủ tổng thể về hiện trạng trang trại chăn nuôi tham gia dự án.
- Chọn ra 5 trang trại chăn nuôi phù hợp với các tiêu chí chọn trang trại và ký hợp đồng với các trại này.
- Triển khai dự án.
Tiến hành đánh giá chứng nhận

• Kết quả thực hiện:

- Sau khi thực hiện dự án, kết quả đạt được: “THT nuôi heo Mỏ Cày “được cấp chứng nhận đạt chuẩn VietGAHP gồm có 18 hộ chăn nuôi, với tổng đàn heo là 5.470 con. Kết quả này vượt cao hơn so với mục tiêu ban đầu đề ra là chọn 5 trang trại với số lượng 3.000 con.
- "Tổ hợp tác nuôi heo Mỏ Cày” được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAHP an toàn, hiệu quả đánh dấu bước khởi đầu thành công, góp phần tăng sự uy tín, đem lại sản phẩm VSATTP cho người tiêu dùng, mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế và xã hội cho tổ hợp tác nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung.
- Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAHP vào chăn nuôi heo giúp giảm giá thành nuôi, nâng cao chất lượng thịt, đảm bảo ATVSTP và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng xã hội.
- Qua quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đã đào tạo được 20 cán bộ, chủ hộ nuôi và cán bộ kỹ thuật trạng trại có đủ năng lực để nhân rộng mô hình áp dụng VietGAHP thông qua giảng dạy, tư vấn các hộ dân, trạng trại khác áp dụng qui trình VietGAHP trong chăn nuôi heo trong tương lai củạ tỉnh nhà.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016

• Mã số kho: 91/KQNC