Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu Linh Chi từ rượu nền truyền thống

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm UDTB KH&CN.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753827522.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Bà Phan Thị Tường Khanh.

- Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Điện thoại: 0753827522.

* Người tham gia

- ThS. Phan Thị Tường Khanh - Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ nhiệm đề tài.
- KS. Lê Quang Vinh - Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học và Công nghệ.
- KS. Nguyễn Ngọc Thạch - Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học và Công nghệ.
- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học và Công nghệ.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
Đề tài phục vụ mô hình nông nghiệp nông thôn, đa dạng hóa các sản phẩm từ nấm linh chi. Tạo ra loại rượu mới từ nấm Linh chi có chất lượng ổn định, có tác dụng tốt đối với sức khoẻ con người khi sử dụng hợp lý. Đồng thời, tạo đầu ra ổn định cho nấm Linh chi, thúc đẩy ngành trồng nấm ở địa phương phát triển, giải quyết việc làm nông thôn và tăng thêm thu nhập cho người dân trồng nấm.
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng quy trình làm sạch rượu truyền thống đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3 2010;
- Xác định phương pháp tối ưu để trích ly các hoạt chất có trong nấm Linh chi (Hồng chi).
- Xác định chất điều vị phối chế dịch chiết và tương tác của dược chất từ nấm linh chi (Hồng chi)  trong rượu nền.
- Xây dựng quy trình sản xuất rượu Linh chi.
- Hoàn thiện bao bì, mẫu mã và thương hiệu cho sản phẩm.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng quy trình làm sạch rượu truyền thống đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3: 2010.
- Nội dung 2: Xác định phương pháp tối ưu để trích ly các hoạt chất có trong nấm Linh Chi .
- Nội dung 3: Nghiên cứu tìm ra chất điều vị thích hợp để phối chế dịch chiết Linh Chi.
- Nội dung 4: Xác định quy trình sản xuất rượu Linh chi.
- Nội dung 5: Hoàn thiện sản phẩm.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu dự kiến đạt được
- Rượu Linh chi.

- Chất lượng rượu theo QCVN 6-3:2010(Rượu mùi).

- Mẫu mã chai nhãn hoàn chỉnh, có thể thương mại hóa.
- Báo cáo khoa học. - Báo cáo tổng kết đầy đủ theo các nội dung và kết quả phải đạt đã đăng ký.

- Quy trình làm sạch rượu bằng phương pháp lọc.

- Quy trình trích ly hoạt chất của nấm Linh chi bằng cách ngâm Linh chi trong rượu.

- Quy trình trích ly các hoạt chất của nấm Linh chi bằng cách đun sôi.

- Quy trình xác định mật ong phối chế dịch Linh chi.

- Quy trình xác định dung dịch đường phèn bảo hòa phối chế dịch Linh Chi .

- Quy trình sản xuất rượu linh chi.
- Có khả năng ứng dụng được vào sản xuất.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015