Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu Linh Chi từ rượu nền truyền thống

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm UDTB KH&CN.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753827522.

• Kinh phí thực hiện: 1.201,82 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Bà Phan Thị Tường Khanh.

- Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Điện thoại: 0753827522.

* Người tham gia

- Th.S Phan Thị Tường Khanh - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN - Chủ nhiệm đề tài.
- CN. Phạm Văn Đồng - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.
- CN. Nguyễn Ngọc Thạch - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.   
- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.   
- Th.S Đinh Cát Điềm - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.   
- CN. Hồ Đăng Nguyên - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN. 
- CN. Nguyễn Thị Huế Châu  - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.
- KS. Cao Thanh Diễm Thúy - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.  

- TS. Đỗ Việt Hà - Khu Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
Đề tài phục vụ mô hình nông nghiệp nông thôn, đa dạng hóa các sản phẩm từ nấm linh chi. Tạo ra loại rượu mới từ nấm Linh chi có chất lượng ổn định, có tác dụng tốt đối với sức khoẻ con người khi sử dụng hợp lý. Đồng thời, tạo đầu ra ổn định cho nấm Linh chi, thúc đẩy ngành trồng nấm ở địa phương phát triển, giải quyết việc làm nông thôn và tăng thêm thu nhập cho người dân trồng nấm.
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng quy trình làm sạch rượu truyền thống đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3 2010;
- Xác định phương pháp tối ưu để trích ly các hoạt chất có trong nấm Linh chi (Hồng chi).
- Xác định chất điều vị phối chế dịch chiết và tương tác của dược chất từ nấm linh chi (Hồng chi)  trong rượu nền.
- Xây dựng quy trình sản xuất rượu Linh chi.
- Hoàn thiện bao bì, mẫu mã và thương hiệu cho sản phẩm.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng quy trình làm sạch rượu truyền thống đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3: 2010.
- Nội dung 2: Xác định phương pháp tối ưu để trích ly các hoạt chất có trong nấm Linh Chi .
- Nội dung 3: Nghiên cứu tìm ra chất điều vị thích hợp để phối chế dịch chiết Linh Chi.
- Nội dung 4: Xác định quy trình sản xuất rượu Linh chi.
- Nội dung 5: Hoàn thiện sản phẩm.

• Kết quả thực hiện:

Đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất rượu Linh Chi từ rượu nền truyền thống” được thực hiện tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre. Với mục đích loại bỏ các tạp chất có trong rượu, bổ sung cách chất trích ly từ nấm Linh Chi để tạo ra sản phẩm rượu đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Đề tài nghiên cứu tiến hành xây dựng quy trình làm sạch rượu truyền thống đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3:2010 của rượu trắng; xác định các phương pháp tối ưu để trích ly các hoạt chất có trong nấm Linh Chi; xác định chất điều vị thích hợp để phối chế dịch chiết từ nấm Linh Chi trong rượu nền; xây dựng quy trình sản xuất rượu Linh Chi và hoàn thiện bao bì, mẫu mã, thương hiệu cho sản phẩm. Kết quả đạt được như sau:
Xây dựng thành công quy trình làm sạch rượu truyền thống bằng phương pháp lọc hấp phụ tạo ra rượu nền đạt tiêu chuẩn QCVN 6-3:2010.
Xác định được phương pháp trích ly nấm Linh Chi trong trong cồn thực phẩm và phương pháp đun sôi giúp thu được tối đa các hoạt chất.
Xác định được dung dịch mật ong là chất điều vị thích hợp để phối chế dịch chiết Linh Chi.
Xây dựng thành công quy trình sản xuất rượu Linh Chi.
Hoàn thiện sản phẩm rượu Linh Chi về bao bì, nhãn mác, chất lượng và đưa sản phẩm rượu Linh Chi tiếp cận thị trường và có khả năng được người tiêu dùng chấp nhận.
Đến nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã sản xuất được thực tế được 1.000 lít rượu Linh Chi thành phẩm theo quy trình đã nghiên cứu.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015

• Mã số kho: 72/KQNC