Đề tài: Trồng thử nghiệm Gừng cao sản trong bao trên cơ chất bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- Địa chỉ : Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại:  0753810736.

• Kinh phí thực hiện: 99,16 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Nguyễn Phước Dương.                

- Học hàm, học vị: Kỹ sư trồng trọt.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Điện thoại:  0753.810736.

- E-mail: npduong85@gmail.com.

* Người tham gia

- ThS. Phan Thị Tường Khanh - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre - Chủ nhiệm đề tài.

- CN. Nguyễn Xuân Lãm - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.

- KS. Võ Duy Thành - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.

- KS. Nguyễn Phước Dương - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.

- KS. Hồ Thị Kiều Oanh - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.
- KS. Nguyễn Thị Huỳnh Nga - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.

- Hồ Đăng Nguyên - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.

- Huỳnh Thị Ngọc Điệp - Trung tâm UDTBKH&CN Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Tận dụng bả thải sau trồng nấm để trồng gừng cao sản góp phần tăng thu nhập cho người trồng nấm .

Mục tiêu cụ thể của đề tài:

- Xử lý bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm đạt độ ẩm: 60-65%, pH= 6-6.5

- Xác định tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng với bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm để trồng Gừng cao sản trong bao đạt năng suất 1.5kg củ/bao.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xử lý bả thải mùn cưa sau trồng nấm bằng vôi

- Nội dung 2: Thực hiện các nghiệm thức phối trộn dinh dưỡng vào cơ chất bả thải mùn cưa sau trồng nấm để năng suất Gừng đạt 1.5 kg củ/bao

• Kết quả thực hiện:

Đưa ra cách xử lý bả thải mùn cưa sau trồng nấm sử dụng làm giá thể trồng gừng. Xác định tỷ lệ phối trộn giá thể  có sử dụng  bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm để trồng gừng phù hợp nhất là (50% giá thể bịch phôi sau khi xử lý+ 40% đất sạch + 10% tro trấu) cho kết quả 1,394kg củ/bao. Với tỷ lệ này việc tận dụng bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm để trồng gừng mang lại lợi nhuận cho người trồng là 5.873.000 đ/1000 bao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thí nghiệm do thời tiết năm 2015 không thuận lợi đã ảnh hưởng đến năng suất của gừng chính vì thế kết quả đề tài không đạt được mục tiêu đề ra. Thực tế những hộ trồng gừng trên địa bàn tỉnh năng suất giàm từ 10 – 30% so với năm trước.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2015

• Mã số kho: 70/KQNC