Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Gấc phục vụ cho sản xuất dược liệu trên đất giồng tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Phú.

- Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753879224

• Kinh phí thực hiện: 144,52 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

-   Họ và tên: Nguyễn Khuyến Khích

-   Học hàm, học vị: Kỹ sư                          

-   Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

-   Điện thoại: 0979993757

* Người tham gia

- Nguyễn Khuyến Khích - Phòng Kinh tế & Hạ tầng - Chủ nhiệm đề tài.

- Ts Châu Minh Khôi - Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- Ths. Trần Huỳnh Khanh - Khoa Nông Nghiệp & SHƯD
- Ks. Nguyễn Hồng Giang - Khoa Nông Nghiệp & SHƯD
- Ks. Lâm Khắc Huy - Phòng Kinh tế & Hạ tầng.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Phát triển mô hình canh tác gấc với quy mô thực hiện 0,5ha, tỷ lệ sống đạt > 90% và năng suất 7 tấn/ha (năng suất trái gấc tươi). Chất lượng trái đạt yêu cầu cho sản xuất dược liệu, phù hợp để phát triển trên đất giồng cát tại huyện Thạnh Phú.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn (Kỹ thuật canh tác gấc; Sâu bệnh hại trên cây gấc và cách phòng trừ) cho khoảng 30 nông hộ gồm (nông dân tham gia dự án, nông dân ngoài dự án và cán bộ kỹ thuật của xã).
- Tổ chức 01 hội thảo đầu bờ cho 50 người tham dự để đánh giá hiệu quả kinh tế, đề xuất phương án duy trì, nhân rộng mô hình.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên

- Xây dựng mô hình canh tác gấc theo hướng VietGAP

- Đánh giá một số đặc tính hóa học của đất trồng gấc tại xã Bình Thạnh.

• Kết quả thực hiện:

- Phát triển cây gấc trên đất giồng tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhận được sự ủng hộ tích cực từ cơ quan quản lý nông nghiệp tại địa phương nhằm tận dụng diện tích đất có hiệu quả sản xuất rau màu, vườn tạp thấp cho phát triển vùng nguyên liệu dược của địa phương.
- Phần lớn các nông hộ đều có đất trống và cây tạp tại vườn nhà để làm giàn gấc, nếu được hỗ trợ vốn đầu tư ban đầu, cây giống và thị trường đầu ra ổn định, được ký kết hợp động bao tiêu sản phẩm thì đa số các nông hộ đều có nguyện vọng tham gia phát triển cây gấc.
- Dự án được trồng trình diễn 0,5 ha gấc nhưng chỉ còn 0,3 ha được nông dân tiếp tục canh tác đến khi thu hoạch. Phần diện tích 0,2 ha còn lại, nông dân không tiếp tục trồng do trong giai đoạn đầu chưa ký kết được hợp đồng bao tiêu sẩn phẩm, không có vốn đầu tư xây dựng giàn gấc, nông dân không tiếp tục chăm sóc, trồng xen với các loại hoa màu khác ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây gấc.    
- Năng suất của mô hình với điện tích còn lại 0,3 ha trồng gấc theo hướng VietGAP đạt trung bình 1,33 tấn/0,1ha. Hàm lượng beta-carotene, lycopene và lipid trong thịt trái gấc đạt trung bình lần lượt là 202,5 µg/g, 412,5 µg/g và 7,8% cao hơn so với một số kết quả nghiên cứu đã công bố.
- Lợi nhuận mang lại từ gấc khoảng 7,8 triệu/0,1ha năm đầu tiên và đạt 10,8 triệu/0,1ha trong năm tiếp theo cho thấy gấc có thể tạo thu nhập tăng thêm cho nông dân khi tận dụng diện tích đất có hiệu quả sản xuất thấp.
- Cây gấc phát triển tốt trên đất giồng cát rất nghèo dinh dưỡng tại xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre. Ở các địa phương có điều kiện đất đai tương tự, phát triển cây gấc có thể giúp tăng thu nhập nông hộ, tận dụng diện tích đất đai có hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp và tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm. Nghiên cứu sử dụng các thành phần của trái gấc trong sản xuất dược liệu và công nghệ thực phẩm sẽ giúp gia tăng giá trị của cây gấc và phát triển bền vững loại cây trồng này.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2014)

• Mã số kho: 55/KQNC