Dự án: Xây dựng Trạm Thông tin khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng (Trạm Thông tin Cộng đồng) góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753827358

• Kinh phí thực hiện: 1.190,40 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Tôn Thất Hạnh.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN

- Email: hanhtonthat2005@yahoo.com

- Điện thoại: 0753827358.

* Người tham gia

- Tôn Thất Hạnh - Trung tâm Thông tin KH&CN Bến Tre - Chủ nhiệm dự án.

- Nguyễn Thanh Tùng - Trung tâm Thông tin KH&CN Bến Tre

- Nguyễn Thái Huy - Trung tâm Thông tin KH&CN Bến Tre

- Nguyễn Thị Bích Tuyền - Trung tâm Thông tin KH&CN Bến Tre

- Lê Thị Kim Tuyền - Trung tâm Thông tin KH&CN Bến Tre

- Trần Văn Hồ - Bưu điện tỉnh Bến Tre

- Lê Đức Minh - Bưu điện tỉnh Bến Tre

- Lê Minh Trí - Sở Thông tin & Truyền thông

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

- Xây dựng 16 Trạm cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát thực tiễn tập quán 16 xã để xác định nội dung, hình thức và biện pháp phục vụ thông tin khoa học công nghệ phù hợp nhất.

- Chuyển giao đến 16 trạm thông tin cộng đồng cơ sở dữ liệu từ Cục Thông tin KHCN Quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin KHCN phục vụ nông nghiệp nông thôn Bến Tre thành Thư viện điện tử nông thôn Bến Tre.

- Đào tạo cho 32 người để hoạt động tại mô hình phục vụ cộng đồng.

- Xây dựng 16 mô hình thông tin điện tử cấp xã.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Khảo sát hiện trạng và đề xuất nội dung, hình thức phục vụ thông tin khoa học công nghệ phù hợp của 16 xã thụ hưởng.

- Nội dung 2: Hình thành và chuyển giao bộ cơ sở dữ liệu thư viện điện tử công nghệ nông thôn Bến Tre.

- Đào tạo nâng cao kiến thức tin học, bảo trì, sử dụng các phần mềm, khai thác internet, biên tập, xử lý thông tin KHCN và khai thác các Thư viện điện tử công nghệ nông thôn Bến Tre.

- Nội dung 4: Xây dựng mô hình thông tin điện tử 16 xã.

• Kết quả thực hiện:

- Các trạm thông tin Cộng đồng của 16 xã thuộc dự án đã được cán bộ quản lý đã qua tập huấn kỹ năng khai thác, phục vụ, làm chủ công nghệ vận hành ổn định, phục vụ thiết thực cho các Đoàn thể, lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương và bà con nông dân của các ấp với nhiều hình thức phù hợp

- Vật tư thiết bị, máy móc và CSDL Thư viện điện tử khoa học và công nghệ của dự án đã được vận hành thử nghiệm và bàn giao đến cán bộ quản lý Trạm Thông tin Cộng đồng đưa vào quản lý và khai thác theo quy chế do UBND địa phương ban hành.

- Website các địa phương đã hòa mạng, đang được tiếp tục cập nhật thông tin của địa phương và đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt là lãnh đạo hệ thống chính trị rất quan tâm theo dõi và chỉ đạo

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2014

• Mã số kho: 2015-75T-553/KQNC