Đề tài: Thử nghiệm nhân giống và xác định cơ chất, dinh dưỡng cùng các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm Hầu thủ tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

-Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến tre

- Điện thoại:0753827522

- Địa chỉ:  Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

• Kinh phí thực hiện: 96,94 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Lê Thị Huỳnh Hoa    

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

- Chức vụ: Chuyên viên nghiên cứu

- Điện thoại:0978377696

* Người tham gia

- Lê Thị Huỳnh Hoa - Chuyên viên - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Chủ nhiệm đề tài
- Võ Thị Thanh Hà - Giám đốc - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Đại diện cơ quan chủ trì
- Phan Thị Tường Khanh - Phó giám đốc kiêm trưởng phòng nghiên cứu ứng dụng TTƯDTBKHCN Bến Tre - Tham gia trực tiếp
- Đinh Cát Điềm - Chuyên viên - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Tham gia trực tiếp
- Hồ Thị Kiều Oanh - Chuyên viên - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Tham gia trực tiếp
- Võ Minh Khoa - Chuyên viên - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Tham gia trực tiếp
- Hồ Đăng Nguyên - Kế toán - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Kế toán đề tài
- Nguyễn Thị Huế Châu - Phó trưởng phòng Tổng hợp - kế hoạch - TTƯDTBKHCN Bến Tre - Thủ quỹ đề tài

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát
Nhân giống và trồng thử nghiệm nấm Hầu thủ thích hợp ở Bến Tre, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nấm ăn cung cấp thị trường.


Mục tiêu cụ thể
Nhân giống thành công giống gốc, giống cấp 1, 2 và 3 của nấm Hầu thủ đạt chất lượng.
Xác định tỷ lệ cơ chất thích hợp trồng nấm Hầu thủ tại Bến Tre.
Xác định tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng giúp gia tăng năng suất nấm đạt khoảng 200g nấm tươi/phôi 1,2kg.
Sản phẩm thu hoạch từ đề tài khoảng 30 kg nấm tươi. Sản phẩm nấm tươi đạt chất lượng cảm quan tốt, an toàn.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Tuyển chọn giống, phân lập và nhân nhanh giống nấm Hầu Thủ.

- Xác định cơ chất và tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng nuôi trồng nấm Hầu thủ thích hợp.       

• Kết quả thực hiện:

Đề tài:“Thử nghiệm nhân giống và xác định cơ chất, dinh dưỡng cùng các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm Hầu thủ tại Bến Tre” được thực hiện từ tháng 08/2014 đến tháng 10/2015 tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre. Đề tài khảo sát cơ chất trồng nấm thích hợp với 3 tỷ lệ mùn cưa và mụn xơ dừa (100% mùn cưa, 50% mùn cưa:50% mụn xơ dừa, 70% mùn cưa:30% mụn xơ dừa) với 4 tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng khác nhau (70% bột cám:30% bột bắp, 50% bột cám:50% bột bắp, 30% bột cám:70% bột bắp, 0% bột cám:0% bột bắp). Từ các kết quả thí nghiệm đã xác định được cơ chất tốt nhất để trồng nấm Hầu thủ là 70% mùn cưa kết hợp với 30% mụn xơ dừa. Trên tỷ lệ cơ chất này phối trộn với tỷ lệ dinh dưỡng là 70% bột cám và 30% bột bắp giúp gia tăng năng suất túi phôi nấm Hầu thủ đạt hơn 200 g nấm tươi/túi phôi 1,2 kg. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đã theo dõi và thu nhận được các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm Hầu thủ về nhiệt độ, ẩm độ thích hợp tại Bến Tre. Sản phẩm nấm Hầu thủ tươi đạt chất lượng cảm quan, an toàn về vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn QĐ46/2007-BYT của Bộ Y tế.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2015

• Mã số kho: 63/KQNC