Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae trên một số sâu hại cây cải xanh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre
- Điện thoại:  0753814597
- Địa chỉ: . Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Thị Thanh Hà

• Kinh phí thực hiện: 96,55 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Hồ Thị Kiều Oanh
- Ngày, tháng, năm sinh: 1984         
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ sinh học 

* Người tham gia

- KS. Hồ Thị Kiều Oanh - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Chủ nhiệm

- CN. Trương Minh Tú

- CN. Lê Quang Vinh

- ThS. Phan Thị Tường Khanh - Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên tham gia

- ThS. Đinh Cát Điềm

- Trương Thị Bình - Trung tâm KN-KN Bến Tre - Thành viên tham gia
- CN. Hồ Đăng Nguyên

- CN. Huỳnh Thị Ngọc Điệp

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Tìm được quy trình sử dụng chế phẩm nấm xanh M.a đạt hiệu quả phòng trừ sâu từ 75%-85% trên cây cải xanh.
- Tăng hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm sinh học (dự kiến giảm 10%- 20% chi phí).

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát hiệu quả phòng trừ một số sâu hại của nấm xanh M.a trên cải xanh trong điều kiện nhà lưới.
- Khảo sát hiệu quả phòng trừ một số sâu hại của nấm xanh M.a trên cải xanh trồng tại Thành phố Bến Tre.

• Kết quả thực hiện:

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể rút ra một số kết luận như sau:
- Xác định được quy trình sử dụng nấm xanh Metarhizium anisopliae trên cây cải xanh đạt hiệu quả phòng trừ sâu từ 81,94- 82,56% với 2 lần phun nấm xanh trên một vụ trồng cải xanh vào các tháng 1,2,6,7/2015.
- Riêng vụ tháng 3,4/2015 hiệu lực nấm xanh thấp hơn chỉ đạt 69,30%
- Hiệu lực phòng trừ của nấm xanh đối với sâu tơ và sâu xanh cao hơn đối với sâu khoang.
- Quy trình sử dụng nấm xanh giúp tiết kiệm được khoảng 21% chi phí so với sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2015

• Mã số kho: 86/KQNC