Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae trên một số sâu hại cây cải xanh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre
- Điện thoại:  0753814597
- Địa chỉ: . Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Thị Thanh Hà

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Hồ Thị Kiều Oanh
- Ngày, tháng, năm sinh: 1984         
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ sinh học 

* Người tham gia

- Hồ Thị Kiều Oanh - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Chủ nhiệm
- Lê Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Thư kí
- Trương Thị Bình - Trung tâm KN-KN Bến Tre - Thành viên tham gia
- Nguyễn Xuân Lãm - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Thành viên tham gia
- Võ Thanh Truyền - Trung tâm ƯDTBKHCN Bến Tre - Thành viên tham gia
- Phan Thị Tường Khanh - Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên tham gia

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:  Ứng dụng chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae  phòng trừ một số côn trùng gây hại trên cải xanh nhằm phục vụ sản xuất rau an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, người nông dân, giảm ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu cụ thể:
- Tìm được quy trình sử dụng chế phẩm nấm xanh M.a đạt hiệu quả phòng trừ sâu từ 60%-80% trên cây cải xanh.
- Tăng hiệu quả kinh tế khi sử dụng chế phẩm sinh học (dự kiến giảm 10%-20% chi phí)

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Khảo sát hiệu quả phòng trừ một số sâu hại của nấm xanh M.a trên cải xanh trồng tại Thành phố Bến Tre.
Nội dung 2: Khảo sát hiệu quả phòng trừ một số sâu hại của nấm xanh M.a trên cải xanh trong điều kiện phòng thí nghiệm

• Kết quả dự kiến:

- Quy trình sử dụng chế phẩm nấm xanh M.a trên cải xanh: Chế phẩm nấm xanh M.a có hiệu quả phòng trừ  từ 75-85% một sâu hại trên cải xanh. Có khả năng ứng dụng rộng rãi trên toàn tỉnh.

- Bài báo: Quy trình sử dụng nấm xanh trên cây cải xanh: Cung cấp cho người dân những thông tin cụ thể về cách sử dụng nấm xanh cũng như hiệu quả phòng trừ sâu hại trên cây cải xanh

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015