Đề tài: Nghiên cứu phát triển thị trường Bưởi da xanh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Đông Phong
- Địa chỉ: Số 59C, đườngNguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0838448222      
- Fax: 0838477948

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Hoàng Văn Việt    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ                             
- Chức vụ: Giảng viên
- Điện thoại:  0838448222    
- Fax: 0838477948

* Người tham gia

- ThS. Hoàng Văn Việt
- ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu
- ThS. Đỗ Hoàng Minh
- ThS. Nguyễn Thị Liên
- TS. Nguyễn Văn Giáp.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển thị trường Bưởi da xanh Bến Tre.
+ Phân tích thực trạng cung-cầu thị trường, giá cả và thị hiếu tiêu dùng bưởi Da xanh Bến Tre nội địa và xuất khẩu.
+ Đánh giá xu hướng nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng bưởi Da xanh Bến Tre cho nội địa và xuất khẩu.
+ Nghiên cứu thúc đẩy thương hiệu bưởi Da xanh Bến Tre, mở rộng thị trường bưởi nội địa và xuất khẩu.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Phân tích thị trường bưởi trong nước
- Nội dung 2: Phân tích thị trường bưởi thế giới
- Nội dung 3: Phân tích chuỗi giá trị bưởi Da xanh Bến Tre
- Nội dung 4: Phân tích năng lực cạnh tranh ngành bưởi Da xanh Bến Tre
- Nội dung 5: Chiến lược phát triển thị trường và thương hiệu
- Nội dung 6: Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường và thúc đẩy thương hiệu.

• Kết quả dự kiến:

Gồm các báo cáo thực trạng và giải pháp, kiến nghị về cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển thị trường Bưởi da xanh tỉnh Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 01/2018