Đề tài: Nghiên cứu chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn miền Nam.
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Văn Giáp
- Địa chỉ: Tầng 10, số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0839142530, fax: 0839142555

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp    
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn:      
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ Kinh tế
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0839142530, fax: 0839142555
- E-mail: giap.nguyen@scap.gov.vn

* Người tham gia

- Nguyễn Văn Giáp - Tiến sĩ
- Nguyễn Đức Lộc - Tiến sĩ
- Đỗ Mạnh Hùng - Cử nhân
- Trần Thị Út Linh - Thạc sĩ
- Nguyễn Hoài Niệm - Thạc sĩ
- Hoàng Văn Việt - Thạc sĩ

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu chiến lược và đề xuất các giải pháp phát triển xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa của Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Phân tích xu hướng thị trường tiêu thụ dừa, sản phẩm từ dừa trên thế giới; các hình thức hợp tác và phân phối sản phẩm trên thị trường thế giới;
+ Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến và xuất khẩu dừa; các chiến lược tiếp thị và phát triển thị trường dừa của tỉnh Bến Tre.
+ Phân tích các lựa chọn về khả năng đa dạng hóa thị trường và định hướng phát triển thị trường xuất khẩu của Bến Tre;
+ Đề xuất các giải pháp chính sách thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường dừa Bến Tre

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Phân tích các thị trường nhập khẩu chính của các sản phẩm dừa và chế biến từ dừa.
- Nội dung 2: Phân tích khả năng cạnh tranh của ngành hàng dừa Bến Tre.
- Nội dung 3: Nghiên cứu các hình thức kinh doanh và kênh phân phối.
- Nội dung 4: Phân tích chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu dừa của Bến Tre.
- Nội dung 5: Phân tích chiến lược tiếp thị và thúc đẩy thương hiệu dừa Bến Tre ở các thị trường xuất khẩu.
- Nội dung 6: Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu dừa Bến Tre.

• Kết quả dự kiến:

Báo cáo chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 01/2017