Đề tài: Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với Bọ vòi voi, Diocalandra Frumenti (Coleoptera: Curculionidae) và sâu đục trái , Tirathaba Sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây thiệt hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.
- Họ và tên thủ trưởng: PGS.TS. Hà Thanh Toàn
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
- Điện thoại: 07103832.662     

- Fax: 07103838474

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Lê Văn Vàng     

- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: PGS.TS.                                           
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn
- Điện thoại: 07103832662     

- Fax: 07103838474

* Người tham gia

- TS. Lê Văn Vàng.
- ThS. Nguyễn Hồng Ửng.
- KS. Châu Nguyễn Quốc Khánh.
- ThS. Trịnh Thị Xuân.
- ThS. Nguyễn Quốc Tuấn.
- KS. Nguyễn Thị Nguyệt.
- KS. Nguyễn Phúc Hiệp.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xác định được hiện trạng gây hại của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa tại tỉnh Bến Tre.
- Xác định được đặc điểm hình thái, sinh học, tập quán sinh sống và triệu chứng gây hại của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa.
- Thu thập, phân lập, nhân nuôi và đánh giá được hiệu quả của một số loại nấm ký sinh và chế phẩm sinh học (chất hấp dẫn sinh học hoặc thuốc trừ sâu sinh học….) trên bọ vòi voi và sâu đục trái dừa nhằm tạo cơ sở để phòng trị theo hướng sinh học an toàn.
- Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bọ vòi voi và sâu đục trái dừa theo hướng sinh học an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn canh tác của GAP và chương trình phóng thích ong ký sinh A. hispinarum để phòng trị bọ cánh cứng hại dừa (B. longissima).

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Khảo sát hiện trạng gây hại của Bọ vòi voi và sâu đục trái dừa ở tỉnh Bến Tre
- Nội dung 2: Khảo sát đặc điểm hình thái, sinh học của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa.
- Nội dung 3: Thu thập, phân lập, nuôi nhân và đánh giá hiệu quả nấm ký sinh trên bọ vòi voi và sâu đục trái dừa.
- Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hưởng lên hành vi tập hợp của một số hoạt chất có nguồn gốc thực vật và hóa học lên sự tập hợp, sự đẻ trứng và bắt cặp của bọ vòi voi và ngài sâu đục trái dừa.

• Kết quả dự kiến:

Gồm các báo cáo thực trạng, quy trình và các giải pháp quản lý theo hướng sinh học đối với Bọ vòi voi, Diocalandra Frumenti (Coleoptera: Curculionidae) và sâu đục trái , Tirathaba Sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây thiệt hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2017