Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng một số giải pháp xử lý chất thải và giảm mùi hôi trong chăn nuôi heo tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quản lý và Kiểm định Giống cây trồng, vật nuôi.
- Điện thoại: 0838274905.  
- Fax: 0838274905.
- Địa chỉ: Số 176, đường Hai Bà Trưng , phường Đa Kao , quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Phương Đông.

• Kinh phí thực hiện: 218,06 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Phạm Hồ Hải.
- Học hàm, học vị: Tiến sĩ.
- Chức vụ : Phó Giám đốc.
- Điện thoại: 0838274905.
- Mobile: 0903643570.
- Fax: 0838274905.   
- Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Quản lý và Kiểm định Giống cây trông ,vật nuôi.

* Người tham gia

- Phạm Hồ Hải - Trung tâm QL & KĐ Giống cây trông vật nuôi.
- Nguyễn Phan Tâm Anh - Trung tâm QL & KĐ Giống cây trông vật nuôi.
- Nguyễn Văn Hợp - Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.
- Nguyễn Thanh Hùng - Phòng Nông nghiệp, huyện Mỏ Cày Nam, Bến tre.
- Võ Trần Vũ - Xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.
- Đoàn Công Uẩn - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỏ Cày Nam, BếnTre.
- Nguyễn Văn Hải - Xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.
- Trần Văn Tuấn - Xã Thành Thới B , Mỏ Cày Nam, Bến Tre.
- Võ Văn Hòa - Xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

• Mục tiêu chung
Góp phần gia tăng hiệu quả và giảm thải ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo tại Bến Tre.
• Mục tiêu cụ thể
Xây dựng 03 mô hình (MH) chăn nuôi heo ở huyện Mỏ Cày Nam (xã An Định, xã Thành Thới B ), qui mô 50 heo thịt áp dụng 2 qui trình: xử lí chất thải bằng biogas , và đệm lót sinh học kết hợp với bổ sung chế phẩm sinh học như sau :

MH1: Cho ăn chế phẩm sinh học + phun chế phẩm trong biogas;

MH2: Cho ăn chế phẩm sinh học kết hợp sử dụng đệm lót;

MH3: Chỉ sử dụng đệm lót sinh học.
Đánh giá hiệu quả chăn nuôi từ việc bổ sung chế phẩm sinh học trong khẩu phần ăn của heo và sử dụng đệm lót sinh học.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát chọn hộ tham gia mô hình với các tiêu chí: Có quy mô theo yêu cầu; Có khả năng kinh tế đối ứng; Có trình độ kiếm thức về chăn nuôi heo; Có tinh thần cầu tiến, học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Đào tạo tập huấn và hội thảo.

- Xây dựng 03 mô hình:

+ Mô hình biogas kết hợp bổ sung lên men.

+ Mô hình đệm lót sinh học kết hợp bổ sung lên men.

+ Mô hình đệm lót sinh học không bổ sung lên men.

• Kết quả thực hiện:

Nuôi heo trên đệm lót sinh học bổ sung men có hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi heo trên nền xi măng có bổ sung men là 17.5% và 11.2%. Ở lô nuôi trên đệm lót sinh học không có bổ sung men là tương đương với lô nuôi trên nền xi măng có bổ sung men. Nuôi đệm lót sinh học cho hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi trên nền xi măng.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2015

• Mã số kho: 56/KQNC