Đề tài: Nghiên cứu nhân giống cây hoa Thược Dược (Daglia Hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre
- Điện thoại: 0753814597  Fax: 0753827522
- Họ và tên thủ trưởng đơn vị chủ trì: Võ Thị Thanh Hà
- Tên cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

• Kinh phí thực hiện: 350,71 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Minh Khoa
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1990                             
- Giới tính: Nam        
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ Sinh học
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0168.9941.449
- E-mail: khoavmbio@gmail.com
- Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN
- Địa chỉ tổ chức: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ nhà riêng: Số 53A, ấp 1, xã Phú Nhuận, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

* Người tham gia

- ThS.Võ Minh Khoa - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- CN. Phạm Văn Đồng - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- ThS. Đinh Cát Điềm - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- KS. Võ Thanh Truyền - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- KS. Võ Hải Đăng - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn

- CN. Nguyễn Tuyết Minh

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát
Xây dựng và từng bước phát triển quy trình nhân giống hoa Thược Dược bằng phương pháp nuôi cấy mô.
Mục tiêu cụ thể
Tìm ra nồng độ BA và Kinetin thích hợp tái sinh chồi cây hoa Thược Dược từ đốt thân (số chồi tạo thành khoảng 5 chồi/mẫu).
Xác định nồng độ BA và NAA có khả năng tái sinh mô sẹo từ lá cây Thược Dược tốt nhất.
Xác định nồng độ IBA và NAA có khả năng tạo cây con hoàn chỉnh, khỏe mạnh, có sức sống tốt.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ BA và Kenitine đến khả năng tái sinh chồi của cây Thược Dược (Dahlia Hybrida) trên môi trường MS sau 6 tuần nuôi cấy
- Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA đến khả năng hình thành mô sẹo và các cơ quan của cây Thược Dược (Dahlia Hybrida) trên môi trường MS sau 6 tuần khảo sát
- Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của nồng độ IBA và NAA đế khả năng hình thành rễ của cây Thược Dược (Dahlia Hybrida) trên môi trường MS sau 6 tuần khảo sát

• Kết quả thực hiện:

- Trong giai đoạn nhân chồi, đốt thân hoa Thược dược cấy chuyền trên môi trường MS có bổ sung 30 g/l sucrose, 7 g/l agar, nồng độ BA 0,5 mg/l, kinetine 1,5 mg/l, pH 5,8, có khả năng tạo chồi tốt nhất với 5,17 chồi/mẫu, số lá trên chồi là 6,33 và chiều cao trung bình 4,73 cm.
- Cây Thược Dược tạo sẹo tốt trên môi trường MS cơ bản có bổ sung 30 g/l sucrose, 7 g/l agar, 5mg/l BA và 1 mg/l NAA, pH 5,8 với tỉ lệ tạo sẹo là 78,33%.
- Môi trường thích hợp để tạo cây con hoàn chỉnh là môi trường MS cơ bản có bổ sung 30 g/l sucrose, 7 g/l agar, 0,1 mg/l IBA hoặc 0,1 mg/l NAA, pH 5,8.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2017

• Mã số kho: 80/KQNC