Đề tài: Nghiên cứu nhân giống cây hoa Thược Dược (Daglia Hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre
- Điện thoại: 0753814597  Fax: 0753827522
- Họ và tên thủ trưởng đơn vị chủ trì: Võ Thị Thanh Hà
- Tên cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Minh Khoa
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1990                             
- Giới tính: Nam        
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ Sinh học
- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0168.9941.449
- E-mail: khoavmbio@gmail.com
- Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN
- Địa chỉ tổ chức: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Địa chỉ nhà riêng: Số 53A, ấp 1, xã Phú Nhuận, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

* Người tham gia

- KS.Võ Minh Khoa - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- CN. Phạm Văn Đồng - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- ThS. Đinh Cát Điềm - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- KS. Võ Thanh Truyền - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn
- KS. Võ Hải Đăng - Khu Ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Xây dựng và từng bước phát triển quy trình nhân giống hoa Thược Dược bằng phương pháp nuôi cấy mô

- Mục tiêu cụ thể: Có được quy trình nhân giống hoa Thược Dược lùn bằng phương pháp nuôi cấy mô với hệ số nhân chồi cao và tạo cây con khỏe mạnh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ BA và Kenitine đến khả năng tái sinh chồi của cây Thược Dược (Dahlia Hybrida) trên môi trường MS sau 6 tuần nuôi cấy
- Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA đến khả năng hình thành mô sẹo và các cơ quan của cây Thược Dược (Dahlia Hybrida) trên môi trường MS sau 6 tuần khảo sát
- Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của nồng độ IBA và NAA đế khả năng hình thành rễ của cây Thược Dược (Dahlia Hybrida) trên môi trường MS sau 6 tuần khảo sát

• Kết quả dự kiến:

- Tên sản phẩm: Quy trình nhân giống  In vitro cây hoa Thược Dược (Dahlia Hybrida).

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016