Dự án: Đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (từ dự án cây có múi JICA) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Tên tổ chức chủ trì đề tài: Chi Cục Bảo vệ Thực vật
- Điện thoại: 0753822496;     
- Fax: 075814728;
- E-mail: chicucbvtvbtre_pkt@.hcm.vnn.vn.
- Địa chỉ tổ chức: Số 1, đường Ngô Quyền, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ, tên: Nguyễn Phúc Hiệp
- Học hàm, học vị: Kỹ sư Trồng trọt       
- Chức vụ: Trưởng Phòng kỹ thuật                        
- Điện thoại: 075822336

* Người tham gia

- Nguyễn Thị Nguyệt - Chi cục Bảo vệ thực vật
- Nguyễn Thị Thúy Huỳnh - Chi cục Bảo vệ thực vật
- Trương Văn Vui - Chi cục Bảo vệ thực vật
- Nguyễn Phúc Hiệp - Chi cục Bảo vệ thực vật
- Ngụy Kim Yến - Chi cục Bảo vệ thực vật
- Huỳnh Hữu Đoàn - Trạm BVTV Châu Thành
- Nguyễn Văn Son - Trạm BVTV Mỏ Cày Bắc
- Nguyễn Văn Phương - Trạm BVTV Giồng Trôm
- Trương Thanh Khán - Trạm BVTV Chợ Lách

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung
- Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (từ dự án cây có múi JICA) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Tổ chức quản lý sản xuất tạo vùng nguyên liệu bưởi Da xanh tập trung.
Mục tiêu cụ thể
- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật từ dự án JICA cho 3 lớp cán bộ kỹ thuật (90 cán bộ) và 30 lớp nông dân ( 900 người)
- Xây dựng mô hình 30 ha bưởi Da xanh trồng theo kỹ thuật mới của dự án JICA. Có tối thiểu 30 vườn bưởi Da xanh mẫu đạt chất lượng tăng 10-15% và năng suất 20-30% (12 -14 tấn/ha vào năm thứ 5 trở về sau).
- Biên soạn quy trình trồng bưởi da xanh theo kỹ thuật mới.
- Thành lập hoặc củng cố (nếu có sẵn) 5 tổ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1:   Khảo sát chọn mô hình trồng bưởi Da xanh ở tỉnh Bến Tre.

Nội dung 2: Xây dựng mô hình (diện tích 30 ha) trồng bưởi Da xanh theo kỹ thuật của dự án.

Nội dung 3:  Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trồng bưởi Da xanh
Nội dung tập huấn: Nghị định 151 về việc thành lập THT; Kỹ thuật trồng và chăm sóc Bưởi Da xanh theo kỹ thuật JICA; Sinh thái của cây bưởi; Sâu bệnh hại bưởi và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); Thiên địch và sử dụng thiên địch; sử dụng các chế phẩm sinh học trên bưởi; Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả; Sử dụng phân bón và chất điều hòa sinh trưởng; Thực hành tỉa cành, tạo tán.

Nội dung 4: Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình
+ Hoạt động 1: Hội nghị sơ kết kết hợp thẩm định quy trình
Phối hợp với địa phương, các ban ngành và nhà khoa học tổ chức hội nghị sơ kết kết hợp thẩm định quy trình canh tác bưởi da xanh theo kỹ thuật mới. Hội nghị sơ kết mời 20 đại biểu là nhà khoa học ở Viện CAQMN, Trung Tâm BVTV Phía Nam,  cán bộ các cơ quan ban ngành tỉnh và cán bộ địa phương đánh giá mô hình kết hợp thẩm định quy trình. Thời gian thực hiện: tháng 10/2017.
+ Hoạt động 2: Hội thảo đầu bờ - Đánh giá kết quả thực hiện mô hình
Phối hợp với địa phương thực hiện mô hình và Trạm BVTV, Chi cục BVTV tổ chức hội thảo đầu bờ tại 3 địa điểm (chọn 3 huyện tiêu biểu tổ chức hội thảo). Mỗi địa điểm hội thảo đầu bờ mời 40 đại biểu là cán bộ địa phương, nông hộ trồng bưởi, tham quan và đánh giá kết quả đạt được cuả mô hình (phiếu đánh giá, ghi nhận,..) Thời gian thực hiện: tháng 5/2018.

Nội dung 5: Thành lập hoặc củng cố (nếu có sẵn) Tổ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

• Kết quả dự kiến:

Sản phẩm của dự án

- Mô hình 30 ha ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới từ dự án JICA , trong đó có ít nhất 30 vườn BDX mẫu.
- Quy trình trồng bưởi theo kỹ thuật mới
- Lớp tập huấn cho cán bộ
- Lớp tập huấn cho nông dân
- Tổ Liên kết sản xuất
- Hội thảo đầu bờ

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2018