Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống sò huyết nhân tạo tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
- Điện thoại: 0583831138

- Địa chỉ: Số 33, đường Đặng Tất, TP Nha Trang, Khánh hòa

- Thủ Trưởng: Nguyễn Việt Nam

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Phùng Bảy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản.

- Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

- Điện thoại: 0582471349

- Tổ chức công tác: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

* Người tham gia

- ThS Phùng Bảy - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.

- ThS Phan Thị Thương Huyền - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.

- KS Huỳnh Đức Tâm - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III.

- ThS Trần Thị Hiền - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

- KS Trần Thanh Tâm - Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre.

- KS Lê Văn Trung - Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre.

- KS Phan Tấn Cường - Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre.

- KS Dương Minh Triết - Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre.

- CN Phạm Văn Lành - Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Xây dựng được quy trình sản xuất giống nhân tạo sò huyết, góp phần đảm bảo phát triển nghề nuôi sò huyết bền vững tại Bến Tre.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Quy trình sản xuất giống nhân tạo sò huyết với tỷ lệ sống từ ấu trùng chữ D đến điểm mắt và từ khi hạ đáy đến khi con giống cấp 1 (1-3mm) lần lượt là 30% và 20%.

+ Số lượng sò cám là 5 triệu (0,5-1mm) và số lượng sò giống cấp 1 là 1 triệu con.

+ 01 bài báo được đăng trên tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 01 bài báo được đăng trên tạp chí KHCn của tỉnh Bến Tre.

+ Đào tạo đườc 02 cán bộ kỹ thuật của cơ quan phối hợp và tập huấn cho 50  hộ dân về kỹ thuật sản xuất giống sò huyết

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xác định môt số đặc điểm sinh học sinh sản của sò huyết phân bố tại Bến Tre làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất giống.

- Nội dung 2: Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sò huyết.

- Nội dung 3: Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sò huyết.

- Nội dung 4: Tổ chức hội thảo và tập huấn kỹ thuật

• Kết quả dự kiến:

Sản phẩm chính của đề tài:

- Sò huyết cám.

- Sò huyết giống cấp 1

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống sò huyết tại Bến Tre

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

- Bài báo khoa học về kết quả sản xuất giống sò huyết tại Bến Tre

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2017