Đề tài: Thử nghiệm nuôi trồng nấm Trân Châu (A. grocybe aegerita. Sing)

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre
- Điện thoại:  0753814597
- Địa chỉ: . Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Thị Thanh Hà

• Kinh phí thực hiện: 99,97 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Hồ Thị Kiều Oanh
- Ngày, tháng, năm sinh: 1984         
- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ sinh học

* Người tham gia

- CN. Võ Thị Thanh Hà

- CN. Nguyễn Xuân Lãm

- KS. Hồ Thị Kiều Oanh

- KS. Võ Thanh Truyền

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Xác định quy trình (tìm ra cơ chất, dinh dưỡng, điều kiện thích hợp) trong nuôi trồng nấm Trân Châu tại Bến Tre nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nấm ăn cung cấp thị trường.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Năng suất nấm đạt khoảng 70g nấm tươi/phôi 0,5kg)
+ Sản phẩm thu hoạch từ đề tài khoảng 100 kg nấm tươi. Sản phẩm nấm tươi đạt chất lượng cảm quan tốt, an toàn.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Xác định cơ chất thích hợp để trồng nấm Trân Châu
- Xác định tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng phù hợp
- Xác định điều kiện nhiệt độ thích hợp trồng và chăm sóc nấm Trân Châu

• Kết quả thực hiện:

Từ kết quả nghiên cứu đã xác định được quy trình trồng nấm Trân Châu cho năng suất đạt được mục tiêu đề ra:
- Đã tìm ra nguồn cơ chất, dinh dưỡng cho loại nấm này là 88% cơ chất (70% mùn cưa + 30% bã mía ) + 3% bột cám + 7% bột bắp + 1% bột nhẹ + 1% MgSO4
- Nấm Trân Châu là một loại nấm ôn đới tuy đã được nuôi trồng và tuyển chọn trong điều kiện tự nhiên Bến Tre nhưng vẫn chịu tác động từ điều kiện nhiệt độ rất nhiều. Do đó để trồng được loại nấm này tại tỉnh nhà với điều kiện khí hậu tự nhiên, ít tốn chi phí đầu tư cơ bản ban đầu cần tuân thủ theo thời vụ. Có thể nuôi trồng nấm Trân Châu trong điều kiện khí hậu tự nhiên từ tháng 6 đến tháng 1 nhưng tốt nhất là từ tháng 6 đến tháng 10 khi thời tiết chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa. Tuy nhiên, muốn trồng được nấm Trân Châu quanh năm vào các tháng còn lại nên trồng ở điều kiện có máy lạnh (24-250C) để đảm bảo được năng suất (128g nấm tươi/ túi phôi 0,5kg) và lợi nhuận tăng lên gấp 2 lần.
- Sản phẩm từ các nghiệm thức đã đạt mục tiêu 100kg nấm tươi từ mục tiêu cụ thể của đề tài.
- Đề tài đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ thực hiện. Qua đề tài các cán bộ kỹ thuật có khả năng làm chủ được toàn bộ quy trình công nghệ từ phân lập, sản xuất, nhân giống; sản xuất phôi đến nuôi trồng và chăm sóc loại nấm này.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014

• Mã số kho: 85/KQNC