Đề tài: Điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín dưới màn tăng sáng

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì: : Sở Y tế
Họ và tên thủ trưởng: Ông Ngô Văn Tán
Địa chỉ: Số 39, đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275812671

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Họ và tên: Ông Phạm Quốc Tuấn     
Giới tính:Nam
Trình độ học vấn: BS.CKII.                                            
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:  0275812671

* Người tham gia

BS.CKII. Phạm Văn Em
BS. Trình Minh Hiệp
BS. Nguyễn Hữu Nghị
BS. Phan Văn Đức
BS. Hà Kim Long
BS. Võ Thanh Thơi
BS. Nguyễn Ngọc Hiếu
BS. Lê Hoàng Lưu

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín (được sản xuất bởi công ty SIGN) dưới màn tăng sáng dựa trên sự liền xương và phục hồi chức năng của chi gãy của ít nhất 35 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
- Từ kết quả đạt được rút ra những nhận xét về kinh nghiệm chỉ định và kỷ thuật của phương pháp này để phổ biến cho các bệnh viện khu vực và huyện có điều kiện.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y dược

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài:
- Nội dung 2: Phân tích, đánh giá thực trạng về tình trạng gãy xương của bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong thời gian qua
- Nội dung 3: Đánh giá kết quả phục hồi sức khỏe của bệnh nhân sau khi được Điều trị phẫu thuật gãy thân Xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín Sign dưới màng tăng sáng
- Nội dung 4: Báo cáo tổng kết đề tài

• Kết quả dự kiến:

Báo cáo kết quả Điều trị phẫu thuật gãy thân Xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín sign dưới màng tăng sáng.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2019