Đề tài: Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc
Họ và tên thủ trưởng: Phan Văn Thới
Địa chỉ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre .
Điện thoại: 02753669909   
Fax: 02753669372  

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Vũ             
Giới tính: Nam
Trình độ học vấn: 12/12                             
Chức danh khoa học: Cử nhân kinh tế                    
Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Mỏ Cày Bắc
Điện thoại của tổ chức: 02753669909     
DĐ: 0938318551

* Người tham gia

- CN.Nguyễn Thanh Vũ
- Ths.Ngô Thế Huy
- Ths.Ngô Quang Thanh
- CN. Võ Văn Thắng
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ xơ dừa nhằm làm giảm lao động trong sản xuất, khắc phục được nhược điểm của máy se chỉ xơ dừa hiện có trên thị trường, sử dụng lao động vận hành máy không mất nhiều thời gian và giảm tỷ lệ chỉ phế phẩm.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu cải tiến dây chuyền sản xuất máy se chỉ xơ dừa không qua công đoạn rãi chỉ.
- Năng suất hoạt động máy tăng 1.5 lần so với máy se chỉ ngoài thị trường (máy se chỉ 04 trục), chất lượng chỉ mịn, bóng ít bị xù xì, năng suất đạt 18 -20kg/giờ.
- Tỷ lệ phế phẩm giảm từ 30% xuống còn 20% so với máy hoạt động bình thường.- Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất nhóm ngành chế biến hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, phở, bún trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
- Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao nhận thức người sản xuất trong quá trình sử dụng phụ gia thực phẩm; nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, khảo sát các máy se chỉ hiện có trên địa bàn.
Nội dung 2: Khảo nghiệm các nguyên lý: Nhóm nghiên cứu kết hợp với xưởng cơ khí của cơ sở sản xuất Ngọc Sơn để chế tạo các mô hình thử nghiệm rút ra giải pháp tối ưu phục vụ cho nguyên lý được chọn.
Nội dung 3. Tính toán thiết kế máy
Nội dung 4. Gia công chế tạo các chi tiết máy
Nội dung 5. Lắp ráp máy
Nội dung 6. Chạy thử và hiệu chỉnh máy.
Nội dung 7. Chạy thử với số lượng lớn để xác định tính ổn định của máy.
Nội dung 8. Lắp đặt và chuyển giao máy cho cơ sở sử dụng.
Nội dung 9: Báo cáo tổng kết, đánh giá, nghiệm thu.

• Kết quả dự kiến:

- Bản vẽ thiết kế máy se chỉ cải tiến
- Báo cáo tổng kết: Máy se chỉ cải tiến
- Báo cáo tóm tắt
- Bài báo đăng trên website  Sở Khoa học và Công nghệ

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2019