Đề tài: Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với loại hình homestay kiểu mới tại Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Trần Thị  Kiều Tôn
- Địa chỉ: 108/1, đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, Bến Tre
- Điện thoại: 02753822233    
- Fax: 0275325817

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Trương Quốc Phong    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Cử nhân                      
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại của tổ chức: 02753822233    
- Fax: 0275325817

* Người tham gia

- CN. Lê Văn Luông
- CN.Võ Thanh Sơn
- CN.Nguyễn Thị Thúy Hằng
- CN.Nguyễn Cao Hạnh Chi
- CN.Trần Thị Thanh Tâm
- CN.Võ Văn Việt
- CN.Nguyễn Khắc Tính
- CN.Nguyễn Anh Luân
- Huỳnh Văn Mười

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
- Hình thành bộ quy chuẩn về homestay kiểu mới tại Bến Tre đi vào hoạt động đồng bộ, có sự quản lý chặt chẽ dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể.
 Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng loại hình du lịch Homestay kiểu mới tại Bến Tre sử dụng từ nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương (từ cây dừa và các nguyên vật liệu khác).
- Xây dựng và  ban hành bộ quy chuẩn và áp dụng cho dịch vụ Homestay kiểu mới tại Bến Tre.
- Xây dựng 2.000 tờ bản đồ tuyến du lịch bằng xe đạp, mô tô phục vụ du khách tự mình trải nghiệm.
- Xây dựng 20 biển báo hướng dẫn chỉ đường bắt đầu từ các tuyến đường chính trung tâm xã nối dài đến 03 điểm mô hình homestay.
- Lắp đặt 03 hệ thống wifi cáp quang tại 03 điểm mô hình sử dụng miễn phí 12 tháng  
- Xây dựng 5.000 tờ rơi quảng bá các dịch vụ du lịch và homestay kiểu mới tại Bến Tre
- 10 bài viết chuyên đề quảng bá về mô hình Homestay kiểu mới trên các phương tiện thông tin truyền thông.
- Tổ chức hội nghị triển khai giới thiệu sản phẩm mô hình Homestay kiểu mới
- Khai thác tiềm năng hiện có của du lịch tại địa phương để thu hút du khách đến và giữ chân khách lâu dài. Tạo điều kiện lượng khách tại mô hình điểm tăng 15% năm 2019 (hiện nay 3.000 lượt khách/năm).


• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nhân văn

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh dự án và khảo sát chọn mô hình mẫu
- Nội dung 2: Xây dựng bộ qui chuẩn cho mô hình Homestay kiểu mới tại Bến Tre
- Nội dung 3: Xây dựng mô hình Homestay kiểu mới theo bộ quy chuẩn mới được công bố tại 03 điểm chọn thực hiện dự án:
- Nội dung 4: Báo cáo tổng kết mô hình, báo cáo tổng kết dự án.


• Kết quả dự kiến:

03 mô hình homestay kiểu mới ở các xã Nam thành phố Bến Tre
Xây dựng và  ban hành bộ qui chuẩn và áp dụng cho dịch vụ Homestay kiểu mới tại Bến Tre.
Hỗ trợ tuyên truyền và quảng bá

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019