Hướng dẫn thiết lập và xây dựng trại chăn nuôi bò thịt

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Trong chăn nuôi bò thịt quy mô trang trại cần quy hoạch thành hai khu vực: khu vực các công trình trung tâm bao gồm chuồng nuôi và các công trình phụ trợ (nhà kho, văn phòng làm việc…) và khu vực đồng cỏ. Diện tích dành cho khu xây dựng các công trình trung tâm chiếm khoảng 25% diện tích toàn trại, phần còn lại dùng làm diện tích đồng cỏ.

  • QUY HOẠCH CHUNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
  • THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI BÒ

Loại tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre