Các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh trong chăn nuôi trâu, bò

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi trâu bò nói riêng, vệ sinh, phòng bệnh rất quan trọng. Vì vệ sinh, phòng bệnh tốt giúp giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh với chi phí thấp, hợp lý. Mặt khác, giúp ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm lây từ vật nuôi sang người đồng thời tạo ra sản phẩm (thịt, sữa … ) chất lượng, vệ sinh và an toàn cho tiêu dùng.

  • Các biện pháp chung
  • Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
  • Phòng và trị các bệnh ký sinh trùng

Loại tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre