Chuẩn bị cho gia súc trước mùa rét

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: khuyennong.gov.vn

Tóm tắt:

Trước mùa rét, người chăn nuôi cần chuẩn bị chống rét, chống đói cho gia súc như sau: chuồng nuôi, vật liệu chống rét, thức ăn, nước uống, phòng trừ dịch bệnh.

  • Chuồng nuôi
  • Chuẩn bị vật liệu chống rét
  • Thức ăn, nước uống
  • Phòng bệnh

Loại tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre