Quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm BALASA N01 để tạo đệm lót sinh học nuôi gà

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: khuyennong.gov.vn

Tóm tắt:

Ngày 9/10/2013, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-CN-MTCN công nhận quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm BALASA N01 để tạo đệm lót sinh học nuôi gà.

  • QUY ĐỊNH CHUNG
  • PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐỆM LÓT CHUỒNG NUÔI GÀ TRỰC TIẾP TRÊN NỀN (CHUỒNG KÍN HOẶC HỞ)
  • KỸ THUẬT LÀM ĐỆM LÓT ĐỂ NUÔI GÀ LỒNG TẦNG
  • SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG
  • CHỐNG NÓNG

Loại tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre