Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi thâm canh trong ao theo hướng GAP

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Thị hiếu của người tiêu dùng thủy sản hiện nay là hướng tới các sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Nuôi cá rô phi thâm canh theo mô hình ứng dụng Quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) là quá trình nuôi có áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo VSATTP của sản phẩm nuôi, an toàn về dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đảm bảo có hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

  • Chuẩn bị ao nuôi
  • Tẩy dọn ao nuôi
  • Mùa vụ nuôi
  • Cá giống và mật độ thả
  • Chăm sóc và quản lý – Các yếu tố môi trường

Loại tài liệu: Nuôi cá

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre