Kỹ thuật nuôi cá bống kèo thương phẩm

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Cá bống kèo (còn gọi là cá kèo) được nuôi phổ biến ở các tỉnh Nam Bộ như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang…

  • Chuẩn bị ao nuôi
  • Mùa vụ nuôi
  • Kích cỡ và mật độ thả giống cá nuôi
  • Chăm sóc và quản lý ao nuôi
  • Thu hoạch cá nuôi

Loại tài liệu: Nuôi cá

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre