Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá trê vàng

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Hiện nay phong trào nuôi cá trê vàng thương phẩm đang phát triển nhiều ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ở một số hộ nuôi do quy trình chưa tốt, tác động kỹ thuật chưa nhiều nên trong quá tình nuôi cá phát triển không tốt, cá nhiễm bệnh, tỷ lệ sống thấp, cho ăn không hợp lý … làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của bà con. Để góp phần hạn chế rủi ro trong mô hình này, chúng tôi xin trao đổi đến người nuôi những biện pháp kỹ thuật cơ bản khi nuôi cá trê vàng.

  • Thiết kế ao nuôi
  • Chuẩn bị ao nuôi
  • Chọn giống và thả giống
  • Thức ăn và cách cho ăn
  • Quản lý ao nuôi
  • Phòng trị bệnh cho cá trê
  • Thu hoạch

Loại tài liệu: Nuôi cá

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre