Bệnh thiếu vitamin ở cá

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Các triệu chứng thiếu vitamin của cá bao gồm: Co giật, tăng trưởng giảm, da cá bị vẩn đục, có một lớp nhớt màu lam, cá lờ đờ, da cá bị mất màu và các gai vây bị biến dạng, cá chậm lớn, hay bị dịch bệnh.

Loại tài liệu: Nuôi cá

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre