Một số biện pháp quan trọng phòng bệnh cho vật nuôi

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

Tóm tắt:

Phòng bệnh bằng vắc xin là biện pháp phòng bệnh chủ động có hiệu quả nhất. Khi dùng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi nhưng vẫn cần phải thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh.

  • VỆ SINH PHÒNG BỆNH
  • PHÒNG BỆNH BẰNG VẮC XIN

Loại tài liệu: Kỹ thuật chăn nuôi

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre