Kỹ thuật nhân giống cây điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

Tóm tắt:

Cây điều là cây giao phấn điển hình, do đó nhân giống bằng hạt cây giống sẽ phân ly mạnh làm giảm năng suất chất lượng, tính ổn định và độ đồng đều giữa các cá thể ở thế hệ sau. Do đó, để giữ ổn định những đặc tính tốt về năng suất và chất lượng của cây mẹ thì phải nhân giống cây điều bằng phương pháp vô tính (giâm, chiết, ghép). Hiện nay, nhân giống cây điều bằng phương pháp ghép non nối ngọn cho kết quả tốt nhất.

  • Chuẩn bị chồi ghép
  • Chuẩn bị gốc ghép
  • Kỹ thuật ghép nối ngọn
  • Chăm sóc cây ghép
  • Tiêu chuẩn cây điều ghép trước khi xuất vườn

Loại tài liệu: Cây công nghiệp

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre