Sâu đục thân hại cây cà phê và biện pháp phòng trừ

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

Tóm tắt:

Có 2 loại sâu đục thân hại cây cà phê là sâu đục thân mình trắng (Xylotrechus quadripes Chevrolat) và sâu đục thân mình hồng (Zeuze coffea Nietner). Chúng hoạt động quanh năm và phát triển mạnh ở những khu vực nhiệt độ cao và nhiều ánh sáng.

  • Sâu đục thân mình trắng
  • Sâu đục thân mình hồng
  • Biện pháp phòng trừ

Loại tài liệu: Cây công nghiệp

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre