Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cam sau thu hoạch

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: sieuthigiong.com

Tóm tắt:

Cây cam sau thu hoạch cần được chăm sóc, vệ sinh, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh để cây tiếp tục phát triển và cho mùa bội thu sau.

  • Đốn tỉa, tạo hình
  • Chăm sóc, bón phân
  • Phòng trừ sâu bệnh

Loại tài liệu: Cây cam, chanh

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre