Kỹ thuật trồng cây chanh cho trái quanh năm

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: vietq.vn

Tóm tắt:

Chanh là loài cây ăn quả được nhiều người ưa chuộng vì nhiều nước, vị chua, dễ ra hoa, đậu quả. Mọi người có thể dễ dàng trồng vì kỹ thuật trồng cây chanh đơn giản, và cây cho trái quanh năm.

  • Cách trồng
  • Bón lót
  • Bón thúc
  • Phòng trừ bệnh
  • Xử lý cho cây ra hoa, đậu quả
  • Xử lý cho chanh ra hoa trái vụ

Loại tài liệu: Cây cam, chanh

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre