Thông báo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator - SHI) thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch Bến Tre năm 2019

Tên Đề tài: “Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre.”

Mục đích của việc tổ chức giải lần này là nhằm nêu bật những thành tựu hoạt động KH&CN trong 40 năm qua của tỉnh nhà; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo đến Quý đơn vị chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện nhiệm vụ về việc hoàn chỉnh Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Tên Đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi cây trồng trên đất giồng vườn tạp tại 3 huyện ven Biển tỉnh Bến Tre”
Tên Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre”
Tên Đề tài: “Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng thịt tốt để xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học”

1. Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ thiết kế chế tạo một số dòng thiết bị phục vụ cho chế biến dừa xuất khẩu”.
2. Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ sấy bằng hiệu ứng nhà kính tích hợp giám sát và dự báo thông minh cho các sản phẩm đặc trưng vùng Tây Nam Bộ”.

123