Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator - SHI) thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch Bến Tre năm 2019

Tên Đề tài: “Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre.”

Mục đích của việc tổ chức giải lần này là nhằm nêu bật những thành tựu hoạt động KH&CN trong 40 năm qua của tỉnh nhà; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo đến Quý đơn vị chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện nhiệm vụ về việc hoàn chỉnh Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Tên Đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi cây trồng trên đất giồng vườn tạp tại 3 huyện ven Biển tỉnh Bến Tre”
Tên Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm tít trong ao đất và trong lồng tại Bến Tre”