Thông báo
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo đến Quý đơn vị chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018

Tên Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để xử lý chất thải trong chăn nuôi, và sản xuất ra phân bón từ chất thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Tên Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị leo dừa phù hợp với cây dừa và tập quán leo dừa của người dân Bến Tre.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018, đến quí tổ chức/cá nhân có đề xuất nhiệm vụ

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo về việc tổ chức Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức hội thi) xin thông báo kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 đến các cá nhân, đơn vị được biết./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quí đơn vị, chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV năm 2017, để phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ:

12