Thông báo

1. Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ thiết kế chế tạo một số dòng thiết bị phục vụ cho chế biến dừa xuất khẩu”.
2. Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ sấy bằng hiệu ứng nhà kính tích hợp giám sát và dự báo thông minh cho các sản phẩm đặc trưng vùng Tây Nam Bộ”.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Được sự cho phép của Cục thuế tỉnh Bến Tre. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thực hiện chuyển đổi từ hình thức hóa đơn giấy sang hình thức hóa đơn điện tử

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Lần 3 - 2017, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng với các đối tác chiến lược như: Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Công ty cổ phần Vinamit,... tiếp tục tổ chức và phát động cuộc thi Dự án khởi nghiệp Lần 4-2018 (DAKN Lần 4 - 2018) với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bàng sức mạnh công nghệ”.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện, năng lực thực tế và hướng dẫn tại các văn bản xây dựng đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592).

Nhằm giới thiệu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia “Lễ công bố, đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dự kiến tổ chức vào quý 4 năm 2018 tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các đơn vị về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018 để biết, tham dự nếu có điều kiện.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

123