Thông báo
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, cần tuyển dụng một kế toán doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592), để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí triển khai, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quí đơn vị, chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV năm 2017, để phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia
Tên Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành, phát triển vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.
Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2017, gồm 13 đề tài, dự án (Danh mục kèm theo).

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Ban Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 đã tổ chức Hội nghị phát động giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre cho Cơ quan Báo, Đài tỉnh, huyện, thành phố; các cơ quan, ban ngành tỉnh; các tác giả chuyên và không chuyên đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ:

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 - 2017 tỉnh Bến Tre, gồm 18 đề tài, dự án
Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu để tiện việc liên hệ phối hợp công tác và giao dịch

Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo: kể từ ngày 15/12/2015, Văn phòng chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới, với các thông tin giao dịch sau:Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ. Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

12