Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018, đến quí tổ chức/cá nhân có đề xuất nhiệm vụ

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo về việc tổ chức Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức hội thi) xin thông báo kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 đến các cá nhân, đơn vị được biết./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quí đơn vị, chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV năm 2017, để phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu để tiện việc liên hệ phối hợp công tác và giao dịch

Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo: kể từ ngày 15/12/2015, Văn phòng chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới, với các thông tin giao dịch sau:Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ. Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thiết lập số điện thoại đường dây nóng và đã thông báo các số điện thoại đến cơ quan, tổ chức và người dân.

Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC, ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ về xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

1