Thông báo
Tên Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành, phát triển vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.
Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2017, gồm 13 đề tài, dự án (Danh mục kèm theo).

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Ban Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre năm 2016-2017 đã tổ chức Hội nghị phát động giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre cho Cơ quan Báo, Đài tỉnh, huyện, thành phố; các cơ quan, ban ngành tỉnh; các tác giả chuyên và không chuyên đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân sự công tác tại Khu Ứng dụng Công nghệ sinh học Cái Mơn (địa chỉ: ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre)

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ:

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 - 2017 tỉnh Bến Tre, gồm 18 đề tài, dự án
Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu để tiện việc liên hệ phối hợp công tác và giao dịch

Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo: kể từ ngày 15/12/2015, Văn phòng chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới, với các thông tin giao dịch sau:Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ. Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thiết lập số điện thoại đường dây nóng và đã thông báo các số điện thoại đến cơ quan, tổ chức và người dân.

Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC, ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ về xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

1