Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018

Dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình aquaponics nuôi thủy sản tuần hoàn nước và trồng rau sạch tiết kiệm nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Tổ chức hội thi) xin thông báo kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 đến các cá nhân, đơn vị được biết./.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo lần 2 và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây: Tên Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành, phát triển vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Căn cứ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quí đơn vị, chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV năm 2017, để phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia
Tên Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành, phát triển vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.
Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2017, gồm 13 đề tài, dự án (Danh mục kèm theo).

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu để tiện việc liên hệ phối hợp công tác và giao dịch

Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo: kể từ ngày 15/12/2015, Văn phòng chính thức chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới, với các thông tin giao dịch sau:Văn phòng đại diện tại TP.HCM trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ. Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thiết lập số điện thoại đường dây nóng và đã thông báo các số điện thoại đến cơ quan, tổ chức và người dân.

12