Tổng kết 4 phong trào

Để đạt hiệu quả trong chăn nuôi chống dịch bệnh xảy ra, biện pháp xử lí nền chuồng, xử lí chất thải chống gây ô nhiễm môi trường đã được nông dân Nguyễn Văn Nhân ở ấp Tân Phú 1, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam áp dụng rất thành công.

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất để đạt năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp. Trong 2 năm 2008-2010, có 13 cơ sở, doanh nghiệp đăng ký tuyên dương điển hình trong việc áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Qua xét duyệt, có 9 đơn vị được hội đồng công nhận.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã xuất hiện nhiều cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp điển hình trong phong trào thi đua, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế xã hội.

Lễ tổng kết 4 phong trào: Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ III 2008-2010; Giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng khoc học và công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2008-2010

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ năm 2008 đến năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện 04 phong trào: Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ III năm 2008-2010

Nhằm tổng kết các mô hình sáng tạo nông nghiệp ở từng loại hình sản xuất, từng vùng sinh thái do bà con nông dân sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả. Những mô hình sáng tạo nầy là do sự tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ báo, đài, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư... kết hợp với kinh nghiệm, sáng tạo của mình.

Qua tổng kết nhằm đánh giá đúng mức những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của các cá nhân và tập thể áp dụng có hiệu quả, góp phần khắc phục được những khó khăn trong quá trình sản xuất của đơn vị.

1