Thủ tục thanh tra

Bước 1. Tổ chức, cá nhân khiếu nại gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: số 280, đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân khiếu nại gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: số 280, đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre.
Thời gian nhận hồ sơ:

Bước 1. Tiếp nhận đơn tố cáo.

1