Sở hữu trí tuệ (CM)

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 330/KH-UBND của UBND Tỉnh về việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, đến nay chuỗi giá trị dừa đạt kết quả bước đầu, được nông dân, các doanh nghiệp quan tâm hưởng ứng

Tài sản trí tuệ, dùng để chỉ các sản phẩm trí tuệ, thường được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng hoặc bộc lộ một phần trên rất nhiều tài liệu quen thuộc trong Doanh nghiệp (DN)

Mỗi năm một lần, nhà vườn trong và ngoài địa phương có cơ hội so tài tại Hội thi trái ngon, đây là một hoạt động trọng tâm của Ngày hội cây-trái ngon, an toàn diễn ra tại huyện Chợ Lách vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương bước đầu mang lại kết quả tích cực như hạn chế những rủi ro về biến động giá và mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu hàng hóa cho nông sản, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập, tác động để quy hoạch lại kinh tế - xã hội nông thôn tại nơi sản xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bến Tre, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) trong đó có hoạt động sở hữu trí tuệ. Trong năm 2013, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung và sở hữu công nghiệp (SHCN) nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được Sở KH&CN tổ chức tốt và đã có những kết quả nổi bật.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa và trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Vì vậy, tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan, nhằm đưa Luật Sở hữu trí tuệ vào cuộc sống là điều cấp thiết

Những năm qua, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, trong môi trường sản xuất, kinh doanh toàn cầu hóa và thị trường ngày càng đông đúc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải tìm ra cách thức làm cho sản phẩm của mình trở nên khác biệt nhằm thu hút khách hàng tiềm năng.

Ý nghĩa, vai trò của sở hữu công nghiệp đối với doanh nghiệp

Trên cơ sở tuyên bố tại cuộc họp của Đại Hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tháng 9 năm 1998 về việc thiết lập một sự kiện để tôn vinh sở hữu trí tuệ...

Từ năm 1990 đến nay Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hỗ trợ xác lập quyền các đối tượng Sở hữu công nghiệp (SHCN) như sau: Số lượng đơn nộp qua Cục sở hữu Trí tuệ (SHTT): nhãn hiệu (NH): 1.141, kiểu dáng công nghiệp (KDCN): 140, Sáng chế/Giải pháp hữu ích (GPHI): 11, Nhãn hiệu tập thể (NHTT): 16. Số lượng Giấy chứng nhận được cấp: NH: 890; KDCN:70; GPHI:2; NHTT: 13

Công ty Sáng chế công nghệ An Sinh (Đà Nẵng) đã thiết kế và chế tạo thành công máy chữa cháy cực nhanh không cần cung cấp năng lượng. Máy đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Thực hiện chỉ thị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc xuất bản Công báo Sở hữu công nghiệp bằng CD-ROM, bắt đầu từ Công báo Sở hữu công nghiệp số 238 (Tháng 1 năm 2008),Trung tâm Thông tin - Cục Sở hữu trí tuệ phát hành CD-ROM Công báo Sở hữu công nghiệp (SHCN) hàng tháng và được đăng tải đồng thời trên website chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ.

Phương pháp độc đáo này sắp sửa được đưa vào áp dụng rộng rãi cho bà con nông dân. Nhiều chuyên gia đánh giá phương pháp này sẽ mở ra những hướng canh tác mới hiệu quả hơn, nhất là đối với cây trồng ngắn ngày.

Chỉ dẫn địa lý là một quyền sở hữu trí tuệ cụ thể, đặc biệt và được thừa nhận ở 150 quốc gia tham gia Hiệp định TRIPS bởi những lợi ích thương mại mà nó đem lại. Tuy nhiên, tại Việt Nam, quản lý và bảo hộ chỉ dẫn địa lý vẫn chưa được nhiều người quan tâm chú ý và khai thác đúng mức nhằm gia tăng giá trị thương mại.

12