Thanh tra (CM)
Năm 2014, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt các công việc được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 07/BKHCN-TĐC ngày 02/01/2014 về kiểm tra đo lường, chất lượng, chống hàng giả, gian lận thương mại Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Thực hiện Công văn chỉ đạo số 2627/UBND-KTN ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tăng cường quản lý nhà ở cho người lao động thuê ở.

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;

Thực hiện Công văn số 591/BKHCN-TTra ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu; Công văn số 1367/UBND-NC ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp thanh tra chuyên đề về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTQLKT&CV, Chi cục TC-ĐL-CL, Thanh tra Sở NN&PTNT, triển khai thực hiện thời gian từ ngày 03 tháng 8 năm 2009 đến 30 tháng 10 năm 2009.

Hôm 28-8, Bộ Công thương cho biết 98% trong số hơn 50 trang web thương mại điện tử (TMĐT) được khảo sát ở Việt Nam vi phạm quy định trong Thông tư 09/2008/TT-BCT về việc cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên trang. Bộ Công thương cho biết các trang web TMĐT được chọn khảo sát đều là những trang web ra đời sớm và được đánh giá là đi đầu trong hoạt động TMĐT ở Việt Nam.

Trong thực tế, các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rất chặt chẽ về thời hạn giải quyết khiếu nại của công dân, nhưng tình trạng khiếu nại kéo dài vẫn diễn ra. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là do sự thiếu trách nhiệm và sự quan liêu của một bộ phận cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của nhân dân.

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Khi đề án được triển khai thực hiện (dự kiến trình Chính phủ để trình Quốc hội cuối năm 2007), đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để chống tham nhũng.

Luật Thanh tra được ban hành đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên của Đoàn thanh tra trong hoạt động thanh tra. Để cụ thể hoá các qui định của Luật Thanh tra về Đoàn thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, ngày 10 tháng 11 năm 2006, Tổng thanh tra đã ra Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế Đoàn thanh tra.

Vừa qua, trong quá trình xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) Thanh tra Bộ KH&CN đã phát hiện nhiều vụ việc về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền. Thanh tra Bộ KH&CN đã đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thu hồi các tên miền đã vi phạm, nhưng VNNIC đã không đồng ý như vậy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình hành động về hợp tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 - 2010 tại Bến Tre

Trong năm 2006 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đi vào nền nếp ổn định, thực hiện theo quy định pháp luật, đặc biệt quy trình giải quyết được thực hiện trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Trong năm, Thanh tra Sở khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tiếp nhận và giải quyết 07 đơn khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực: đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm, không có đơn tồn đọng hoặc khiếu kiện nhiều lần, vượt cấp.

Ở tỉnh ta việc giải quyết xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ (SHTT) đã và đang phát huy được tính hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các vụ sai phạm quyền SHTT. Tuy nhiên, tính răn đe chưa cao mà biểu hiện cụ thể là: không xử lý được các vấn đề bồi thường thiệt hại về kinh tế, các vấn đề về hình sự và dân sự khác. Chính tình trạng hành chính hoá các vi phạm về SHTT, xác định ranh giới hành chính và hình sự chưa rõ ràng đã làm giảm hiệu quả phòng và chống tội phạm về SHTT. Thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp đều lựa chọn thủ tục hành chính để xử lý các vụ việc vi phạm về SHTT, né tránh việc đưa nhau ra toà.

12