Hỗ trợ DN - Dự án năng suất chất lượng

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (Đến Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu đơn hoặc tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ www.dost-bentre.gov.vn tại mục Chương Trình/Hỗ trợ DN - Dự án năng suất chất lượng để điền các thông tin theo mẫu).

Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (Đến Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu đơn hoặc tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ www.dost-bentre.gov.vn tại mục Chương Trình/Hỗ trợ DN - Dự án năng suất chất lượng để điền các thông tin theo mẫu).

(Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Kiểu dáng cônng nghiệp; sáng chế/ giải pháp hữu ích; Phần mềm máy tính, mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.)

1