Thống kê cơ sở KHCN 2016

Nghề sản xuất cây giống đã tồn tại trên địa bàn huyện Chợ Lách nhiều thập kỷ qua và đã trở thành lĩnh vực đặc thù của nông nghiệp địa phương. Mỗi năm Chợ Lách cung ứng cho thị trường cả nước trung bình từ 16 đến 18 triệu sản phẩm cây giống các loại. 

1