Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ban truyền thông biên soạn quyển "Cẩm nang khởi nghiệp" giới thiệu về chương trình khởi nghiệp nhằm phổ biến rộng rãi các chủ trương của tỉnh về khởi nghiệp, giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ và tham gia các chương trình khởi nghiệp

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” tỉnh Bến Tre. Năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, năng động và đổi mới và thực hiện “Tăng tốc” các chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động; Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Khởi nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động” năm 2018

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2018 (CIC 2018) do Đại học Quốc gia TP.HCM chủ trì giao cho Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) kết hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM tổ chức và 03 đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện là Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC); Trung tâm quan hệ doanh nghiệp Đại học Kinh tế - Luật; Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo Đại học Kinh tế - Luật với sự tài trợ của Sở Khoa Công nghệ TP.HCM; Quỹ khởi nghiệp ĐHQG - HCM; diễn ra từ ngày 15/06/2018 đến ngày 10/09/2018. Với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, giảng viên ở các trường đại học cũng như đào tạo các kiến thức cơ bản về tìm kiếm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho các ứng viên tham gia.

Trong thời gian qua, Sở KH&CN tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng năng suất chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, chú trọng từng bước hoàn thiện các quy định pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

1