Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC, ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC, ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ về xử lý vi phạm hành chính.

1. Công ty TNHH thương mại xăng dầu An Hữu - CHXD An Hữu 01. Lĩnh vực kinh doanh: Xăng dầu.

- Địa chỉ: ấp An Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại: 0912.999.104.

2. Doanh nghiệp tư nhân Hữu Ân. Lĩnh vực kinh doanh: Xăng dầu.

- Địa chỉ: 207A6, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Số điện thoại: 0753.824228.

Hai tổ chức trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Ngày 17 tháng 01 năm 2014, hai tổ chức trên đã có hành vi sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 22 của Nghị định 97/2013/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

* Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- Hình thức xử phạt chính đối với mỗi tổ chức: Phạt tiền. Cụ thể: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). (tổng số tiền phạt của 02 tổ chức là 60 triệu đồng)

- Hình thức phạt bổ sung:

1. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 328D/GCNĐĐK-SCT do Sở Công thương Bến Tre cấp ngày 24 tháng 4 năm 2013 đến 09 tháng 12 năm 2014, thời hạn tước quyền sử dụng 03 tháng, từ ngày 21/01/2014 đến ngày 21/4/2014  đối với: Công ty TNHH thương mại xăng dầu An Hữu - CHXD An Hữu 01.

2. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 218B/GCNĐĐK-SCT do Sở Công thương Bến Tre, cấp ngày 12 tháng 8 năm 2013 đến 31 tháng 12 năm 2015 thời hạn tước quyền sử dụng 03 tháng, từ ngày 21/01/2014 đến ngày 21/4/2014  đối với: Doanh nghiệp tư nhân Hữu Ân.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc 02 tổ chức trên đình chỉ sử dụng phương tiện đo vi phạm quy định tại Khoản 2 của Điều 22 của Nghị định 97/2013/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tin khác cùng chuyên mục: