Công tác thanh tra chuyên đề năm 2008

Thực hiện công văn số 875/BKHCN-TTra ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng xăng dầu, gas; chất lượng mũ bảo hiểm, công văn số 2177/UBND-VHXH ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh tra chuyên đề về đo lường chất lượng xăng dầu, gas; chất lượng mũ bảo hiểm. Thanh tra Sở KH&CN phối hợp lực lượng quản lý thị trường, chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thanh tra tại 26 Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) xăng dầu, 11 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng và 09 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn.

Kết quả thanh tra đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 01 DNTN xăng dầu, 04 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chất lượng và 01 cơ sở kinh doanh gas không đạt yêu cầu theo quy định về đo lường với tổng số tiền 29,8 triệu đồng.

Công tác thanh tra chuyên đề năm 2008 được thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh, tập trung kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gas, mũ bảo hiểm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Thanh tra Sở KH&CN