Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng mũ bảo hiểm

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành 19 lượt kiểm tra và 10 lượt thanh tra tại các cơ sở kinh doanh mũ bão hiểm trong địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra ở các nội dung chủ yếu như: Mẫu dấu công bố phù hợp tiêu chuẩn (dấu “CS”) theo TCVN 5680:2000 và hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn kèm theo; Việc thực hiện ghi nhãn theo quy định; Lấy mẫu thử nghiệm chất lượng và theo dõi việc kinh doanh hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu của các thương hiệu uy tín.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy: Phần lớn mũ bảo hiểm không có địa chỉ cơ sở sản xuất, không ghi cỡ mũ và ngày, tháng, năm sản xuất theo quy định; Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước trên 80% có gắn dấu “CS” phù hợp với mẫu quy định nhưng đa số cơ sở không xuất trình được hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn để xác lập tính pháp lý cho việc sử dụng dấu “CS”; Kết quả thử nghiệm 10/10 mẫu không đạt theo tiêu chuẩn TCVN 5756:2001 và TCVN 6979:2001. Đoàn thanh tra, kiểm tra đã báo cáo người có thẩm quyền và kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Theo tình hình chung, Bến Tre không có doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm, do đó mặt hàng này được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau chủ yếu được sản xuất trong nước và một vài loại nhập khẩu từ nước ngoài. Mũ bảo hiểm không được cơ sở bán độc lập mà được bày bán chung với các loại hàng hóa khác, quy mô nhỏ, lẻ, chỉ một vài điểm kinh doanh có quy mô tương đối tập trung ở địa bàn thị xã Bến Tre. Qua thanh tra, kiểm tra, Đoàn đã tiếp cận hướng dẫn và kiến nghị các cơ sở chỉ được bán mũ bảo hiểm khi trên nhãn hàng hoá của mũ bảo hiểm phải ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc như: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; cỡ mũ; ngày, tháng, năm sản xuất. Ngoài ra, còn phải thể hiện trên nhãn những đặc điểm, tính năng của mũ; chỉ dẫn sử dụng và bảo quản. Đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước phải được công bố phù hợp tiêu chuẩn theo Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật (ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ). Đồng thời tại các cơ sở kinh doanh phải có hồ sơ công bố hợp chuẩn đính kèm để chứng minh tính pháp lý cho việc sử dụng dấu “CS” trên sản phẩm. Hình thức và kích thước của dấu “CS” phải phù hợp theo qui định tại TCVN 5680: 2000. Khi bán các loại mũ bảo hiểm nhập khẩu, ngoài nhãn phụ bằng tiếng Việt với các nội dung qui định như trên, mũ bảo hiểm còn phải được gắn tem chứng nhận hoặc lô gô của tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm được chỉ định theo Quyết định số 52/2001/QĐ- BKHCNMT ngày 08/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và công nghệ) về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy.

Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và duy trì thực hiện tốt. Do vậy việc kiểm soát chất lượng mũ bảo hiểm cho người cho người đi môtô, xe máy là cần thiết, đảm bảo mũ bảo hiểm đến tay người tiêu dùng phải có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756:2001 và TCVN 6979:2001.