Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Thực hiện quyết định số: 08/QĐ-TĐC ngày 08 tháng 8 năm 2008, của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre về việc kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu lưu thông trên thị trường của tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Qua kiểm tra đoàn đã phát hiện việc kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre mẫu mã rất đa dạng, với số lượng kinh doanh nhỏ lẻ, một số cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập khẩu không có dán nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt.

Theo khoản 3 Điều 9 của Nghị định 89/2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa “Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc”.