Danh sách các cơ sở vi phạm về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

T

\r\n

T

\r\n
\r\n

Tên cơ sở

\r\n
\r\n

Địa

\r\n

chỉ

\r\n
\r\n

Lĩnh vực

\r\n

hoạt động

\r\n
\r\n

Nội dung vi phạm

\r\n
\r\n

Kết quả

\r\n

xử lý

\r\n
\r\n

Ghi chú

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

DNTN Linh Tâm

\r\n
\r\n

Xã Giao Long, Châu Thành

\r\n
\r\n

Xăng dầu

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo có dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực

\r\n
\r\n

4.500.000đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

DNTN Thái Nguyên

\r\n
\r\n

Xã Tân Thanh, Giồng Trôm

\r\n
\r\n

Vật liệu xây dựng

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo có tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực

\r\n
\r\n

3.100.000đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

Cơ sở Trần Công Thành

\r\n
\r\n

Xã Thành An, Mỏ Cày

\r\n
\r\n

Vật liệu xây dựng

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo không có tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định theo quy định

\r\n
\r\n

3.100.000đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

DNTN Ba Hưởng

\r\n
\r\n

Xã Giao Thạnh, Thạnh Phú

\r\n
\r\n

Xăng dầu

\r\n
\r\n

Sử dụng phương tiện đo có dấu, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực

\r\n
\r\n

3.500.000đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

DNTN Hồng Hạnh

\r\n
\r\n

Phường Phú Khương, thị xã Bến Tre

\r\n
\r\n

Khí đốt hóa lỏng

\r\n
\r\n

Bán hàng đóng gói sẵn (gas nhãn hiệu U.P) thuộc danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường nhưng không đủ định lượng theo quy định về đo lường

\r\n
\r\n

1.500.000đ

\r\n
\r\n

Kết quả vi phạm được xác định ở lô hàng kiểm tra.

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

DNTN Trần Thị Nguyệt

\r\n
\r\n

Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

\r\n
\r\n

Xăng dầu, mũ bảo hiểm

\r\n
\r\n

Buôn bán mũ bảo hiểm nhãn hiệu TVP MOTO VIA HELMET (loại che nữa đầu) của DNTN Tân Vạn Phước có mức chất lượng thực tế không đạt mức chất lượng theo quy định của pháp luật

\r\n
\r\n

5.100.000đ

\r\n
\r\n

Kết quả vi phạm được xác định trên mẫu thử nghiệm

\r\n
\r\n

7

\r\n
\r\n

Cơ sở Nguyễn Thành Công

\r\n
\r\n

Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

\r\n
\r\n

Mũ bảo hiểm

\r\n
\r\n

Buôn bán mũ bảo hiểm nhãn hiệu SAFE (loại che nữa đầu) của Công ty TNHH SX-TM nhựa Chí Thành có mức chất lượng thực tế không đạt mức chất lượng theo quy định của pháp luật

\r\n
\r\n

5.100.000đ

\r\n
\r\n

Kết quả vi phạm được xác định trên mẫu thử nghiệm

\r\n
\r\n

8

\r\n
\r\n

Cơ sở Phú Thành

\r\n
\r\n

Phú Hưng, thị xã Bến Tre

\r\n
\r\n

Mũ bảo hiểm

\r\n
\r\n

Buôn bán mũ bảo hiểm nhãn hiệu KANO (loại che nữa đầu) của Công ty TNHH SX-TM-DV Phú Gia Khang có mức chất lượng thực tế không đạt mức chất lượng theo quy định của pháp luật

\r\n
\r\n

6.500.000đ

\r\n
\r\n

Kết quả vi phạm được xác định trên mẫu thử nghiệm

\r\n
\r\n

9

\r\n
\r\n

DNTN Hòa Lộc

\r\n
\r\n

Xã Hòa Lộc, Mỏ Cày

\r\n
\r\n

Xăng dầu

\r\n
\r\n

Buôn bán xăng 92 có chất lượng thực tế không đạt mức chất lượng theo quy định pháp luật

\r\n
\r\n

6.500.000đ

\r\n
\r\n

Kết quả vi phạm được xác định trên mẫu thử nghiệm

\r\n
\r\n

10

\r\n
\r\n

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bến Tre

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Chụp X-quang

\r\n
\r\n

Không trang bị liều xạ kế cá nhân cho nhân viên làm công tác bức xạ

\r\n
\r\n

2.100.000đ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

Thanh Tra Sở Khoa học và công nghệ Bến Tre