Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ thực hiện đạt một số kết quả theo kế hoạch đề ra: Thanh tra đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 112 DNTN xăng dầu và 09 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thanh tra các phương tiện đo của Cty Điện lực tỉnh Bến Tre và Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre. Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra phương tiện đo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến tre. 

Với công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiện theo kế hoạch năm 2011 và phối hợp trong Đoàn kiểm tra liên ngành 127, đạt 120% so với cùng kỳ năm 2010.

Qua kết quả thanh tra, đoàn thanh tra đã kiến nghị, nhắc nhỡ 30 DNTN xăng dầu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm dầu Diezen; phát hiện và xử lý 04 DNTN vi phạm về đo lường xăng dầu số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Sáu tháng còn lại, thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định về đo lường trong buôn bán lẻ; Việc sử dụng phương tiện đo; Việc sử dụng dấu, tem, giấy chứng nhận kiểm định; Hàng đóng gói sẵn theo định lượng và các sản phẩm sắt, thép, mũ bảo hiểm… Tham gia đoàn liên ngành 127; Thanh tra chuyên đề về điện, điện tử theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra còn thanh tra 11 cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh, thanh tra hành chính 01 đơn vị. 


Lê Hoàng Tuấn

Chành thanh tra Sở KH&CN