Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra và những nhiệm vụ đột xuất do cấp trên chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành tại địa phương.

Ngoài việc tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đã được lãnh đạo phê duyệt, Thanh tra Sở còn phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức triển khai thực hiện tốt 02 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với mặt hàng xăng dầu và chất lượng mũ bảo hiểm theo sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Qua triển khai đã tiến hành thanh tra 155 cơ sở kinh doanh các mặt hàng như: xăng dầu, gas, mũ bảo hiểm, vật liệu xây dựng, vàng, thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc,… Nội dung thanh tra chủ yếu là việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp; thanh tra, kiểm tra đề tài, dự án. Kết quả thanh tra đã phát hiện và xử lý 17 trường hợp vi phạm, trong đó, phạt cảnh cáo 01 trường hợp vi phạm lĩnh vực sở hữu công nghiệp, phạt tiền 16 trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… với tổng số tiền xử phạt là 166,9 triệu đồng.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2013, thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ luôn chủ động, kịp thời, bám sát thực tế; nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực có nhiều ảnh hưởng đến người tiêu dùng và doanh nghiệp; tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo sự chỉ đạo của cấp trên, đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, đúng đối tượng. Kết quả thanh tra có tác động tích cực nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường kinh doanh bình đẳng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác thanh tra 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: chưa thanh tra hết các lĩnh vực quản lý của ngành khoa học và công nghệ; về cơ sở pháp lý chưa đầy đủ và rõ ràng, còn chồng chéo giữa hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, do đó, việc tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, bất cập.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013, thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai công tác thanh tra lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân; thanh tra, kiểm tra đề tài, dự án; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về tiêu chuẩn, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với đồ chơi trẻ em theo sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Lê Hoàng Tuấn
Chánh Thanh tra Sở KH&CN Bến Tre